Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

photo-1425315283416-2acc50323ee6.jpg

Aktuellt

 

 

Lyckat frukostseminarium om solvård

Jennie Andersson

Fantastiskt intresse för solvård! Över 50 journalister och företagsrepresentanter deltog på KTF Utbildnings frukostseminarium om solvård. Ämnet berör många viktiga och komplicerade frågor om solens UV-strålning, hur vi på bästa sätt skyddar oss från att bränna oss i solen och hur solskyddsprodukter egentligen fungerar.

Read More

Kosmetika – märkningsregler, mikroplaster, årets soltrender och korrekt marknadsföring

Jennie Andersson

Nu är det möjligt att anmäla sig till en inspirerande och fullmatad dag om kosmetika den 20 april 2017. 

KTF Utbildning fokuserar denna dag på nya företeelser och aktuella frågor från kosmetikans värld. Dessutom bjuds en rapport från ett pågående examensarbete som studerar positiva och negativa effekter av UV-filter i solskyddsprodukter. Årets trender inom solskydd samt en redogörelse vilka olika konsekvenser dålig koll på marknadsföringslagen kan leda till ingår också i det fullmatade dagsprogrammet. 

Read More