Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

Lyckat frukostseminarium om solvård

Aktuellt

 

 

Lyckat frukostseminarium om solvård

Jennie Andersson

Fantastiskt intresse för solvård! Över 50 journalister och företagsrepresentanter deltog på KTF Utbildnings frukostseminarium om solvård. Ämnet berör många viktiga och komplicerade frågor om solens UV-strålning, hur vi på bästa sätt skyddar oss från att bränna oss i solen och hur solskyddsprodukter egentligen fungerar.

Morgonen inleddes med att initiativtagaren till seminariet, Peter Jansson från Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), berättade varför kunskapsspridande om sol och solande är viktigt för branschorganisationen. Pär Svahnberg, Toxintelligence, berättade sedan om UV-filters funktion i solskyddsprodukter. Därefter redogjorde Maria Brolin, specialistläkare i dermatologi, om sin kliniska erfarenhet av solskadad hud och hudcancer. Fortfarande så ökar antalet hudcancerfall i Sverige varje år, vilket ytterligare betonar vikten av att öka kunskapen om hur man bäst skyddar sig mot solens skadliga UV-strålning. Avslutningsvis berättade Josefin Backman, enhetschef för kosmetikaenheten på Läkemedelsverket, om hur väl solskyddsprodukter är reglerade. Läkemedelsverket gör mycket tillsyn på detta område och anser att solskyddsprodukter som uppfyller regelverken är viktiga för folkhälsan.

Vi håller tummarna för en varm och solig sommar. Glöm inte solskyddskrämen!

Pär Svahnberg, doktor i organisk kemi, Toxintelligence

Pär Svahnberg, doktor i organisk kemi, Toxintelligence

Maria Brolin, specialistläkare i dermatologi, Hudcentrum Hagastaden, Dermamedica Brolin Consulting

Maria Brolin, specialistläkare i dermatologi, Hudcentrum Hagastaden, Dermamedica Brolin Consulting

Josefin Backman, enhetschef kosmetikaenheten, Läkemedelsverket

Josefin Backman, enhetschef kosmetikaenheten, Läkemedelsverket