Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

Programändring för två dagars workshop om exponeringsscenarier 9-10 maj 2017!

Aktuellt

 

 

Programändring för två dagars workshop om exponeringsscenarier 9-10 maj 2017!

Jennie Andersson

På workshopens andra dag kommer Janice Robinson från europeiska färgbranschen, CEPE, att presentera SUMI-konceptet. Hon är en av mycket få riktiga experter på området om exponeringsscenarier och är direkt involverad i samarbetet mellan industrin och ECHA. Janice höll presentation om ”Safe use information for mixtures” på senaste ENES mötet i november.

Janice kommer att presentera SUMI-konceptet generellt och specifikt för färgbranschen, därefter kommer KTF att komplettera med övriga branscher arbete inom detta område.