Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

HgZuGu3gSD6db21T3lxm_San Zenone.jpg

Om KTF Utbildning

Om KTF Utbildning

KTF Utbildning är en utbildningsportal som lanseras av Kemisk Tekniska Företagen (KTF); Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH), Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS). Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. Därför omfattar utbildningarna inom KTF Utbildning såväl grundläggande kurser inom relevanta lagstiftningar och djupdykningar ner i specifika ämnesområden som inspirerande och intresseväckande utbildningar inom aktuella frågeställningar.


Nedan följer en kort presentation av de branschorganisationer som står bakom KTF Utbildning. Gå gärna in på respektive webBsida för att läsa mer.

KoHF är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som kosmetik och hygienprodukter, tvättmedel och rengöringsmedel. KoHFs målsättning är bland annat att främja den kemisk-tekniska branschen och fånga upp, kanalisera och driva frågor av gemensamt intresse för medlemsföretagen.


IIH är en branschorganisation för Sveriges ledande tillverkare och marknadsförare av produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll. IIH hjälper bland annat till med att tolka regler och lagar, att bevaka miljömärkningar och miljöfrågor, utforma branschgemensamma policies och rekommendationer och ger tillgång till ett nätverk för branschfrågor.


Sveff är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg, lack, lim och fogmassor i Sverige. Sveff har bland annat till ändamål att främja tillverkningen och marknadsföringen av färger, lacker, lim- och fog samt öka omvärldens kunskaper om branschen och dess produkter. Sveff fångar även upp, kanaliserar och driver frågor för medlemsföretagen. 


Svenskt Växtskydd är de svenska växtskyddsföretagens branschförening och verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och nyttan av växtskydd. Konkret innebär det bland annat att Svenskt Växtskydd arbetar aktivt med frågor om säker hantering och användning av växtskyddsmedel och granskar medlemsföretagens marknadsföring för att säkerställa att denna är balanserad och vilar på saklig grund.


BFS är en branschorganisation för Sveriges ledande tillverkare och leverantörer av storköksapparater och -inredningar. BFS gör nytta bland annat genom att bevaka lagstiftning och agera som remissinstans, medverka i utvecklingen av standarder, bidra till hög kunskapsnivå i medlemsföretagen samt att skapa dialog och främja samarbete mellan tillverkare och användare.