Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

bag-and-hands.jpg

Referenser

vad tycker våra Tidigare kursdeltagare?

KTF Utbildning har som målsättning att tillhandahålla innehållsrika, matnyttiga och intressanta utbildningar i kombination med att vara ett forum för vetenskapliga och sociala branschrelaterade diskussioner. Nedan kan du läsa vad några av våra kursdeltagare tycker om utbildningar de har gått.

Linda Expert.jpg
I en händelserik bransch som kosmetiken är det viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad på utvecklingen. KTF´s utbildningsdagar ger precis vad man behöver, både information och inspiration. Jag lär mig alltid mycket mer än förväntat!
— Linda Expert, Retail Academy Trainer Sweden, The Body Shop
Lathunden med omvandlingstabell mellan ADR och CLP (från kursen ”CLP-ett år kvar”) har hjälpt mig mycket i mitt arbete.
— Martina Claeson, Miljöansvarig, DAW Nordic
Idag är det viktigare än någonsin att hålla koll på vad man inte bör stoppa i produkterna. Med hjälp av KTFs utbildningar så har jag snabbare kunnat anpassa våra produkter till vad marknaden tillåter och efterfrågar.
— Lisa Bontin, Product Manager, Björn Axén
Vi har haft stor nytta av den checklista vi fick på kursen om exponeringsscenarier som kansliet höll i. Den är enkel att använda och anpassad efter vår bransch.
— Sara Nilsson, Utvecklingschef, Rekal Svenska AB
Jag har gått flera av KTF:s utbildningar och har varit väldigt nöjd med samtliga.
Kurserna håller ett bra tempo och tar upp relevant information som jag haft stor nytta av i mitt dagliga arbete.
— Pernilla Carneborn, Product Safety and Regulatory Affairs specialist, AkzoNobel Wood Coatings

Vill du också dela med dig av vad du tyckte om våra utbildningar? Skicka ett mail med text och gärna en bild till ktfutbildning@ktf.se.