Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

En dag om exponerings-scenarier i Stockholm

Aktuella event

Back to All Events

En dag om exponerings-scenarier i Stockholm

  • Norra Latin, Stockholm City Conference Center Drottninggatan 71B 111 36 Stockholm (map)

En dag om exponeringsscenarier i Stockholm

Kansliet deltar i ett seminarium om exponeringsscenarier tillsammans med ansvariga myndigheter – Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket. Per Johansson från Sherwin-Williams kommer att prata om hur de jobbar med dessa frågor.

Syftet med dagen är att ge information till företag om vad man ska göra när man fått ett exponeringsscenario, hur de är sammanställda och vilken information som ska vidarebefordras.


Målgruppen är formulerare, det vill säga företag som tillverkar kemiska produkter.

Dagen kommer att innehålla både presentationer och diskussioner om exponeringsscenarier. Exponeringsscenarier är ett utvecklingsområde (diskussioner om format och innehåll pågår på EU nivå) vilket betyder att det inte finns svar på alla frågor.

Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras i Stockholm den 24 november 2015. Lunch och fika ingår.

Först till kvarn gäller då deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Earlier Event: November 10
En dag om exponerings-scenarier i Malmö
Later Event: November 26
SDB och exponerings-scenarier