Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

CLP - hur ska du klassificera och märka dina produkter?

Aktuella event

Back to All Events

CLP - hur ska du klassificera och märka dina produkter?

  • Näringslivets Hus Storgatan 19 11451 Stockholm (map)

CLP - hur ska du klassificera och märka dina produkter?

Vill du ha hjälp att reda ut de nya begreppen, att lära dig hitta i CLP-förordningen och bli expert på hur du ska klassificera och märka dina produkter? Då är det här utbildningen för dig!

Under en heldag om klassificering och märkning enligt CLP går vi igenom hur man klassificerar och märker produkter som innebär hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror. Vi redovisar pedagogiska och relevanta exempel på klassificering och märkning inom olika faroklasser. Dessutom får du som kursdeltagare lathundar och tips och tricks med dig hem.

Från och med den 1 juni 2015 gäller CLP-förordningen även för blandningar. Klassificering av ett ämne eller en blandning återspeglar farans allvarsgrad och typen av faror med ämnet eller blandningen, det vill säga dess potential att skada människor eller miljö. CLP-förordningen tillhandahåller kriterier för att klassificera och märka kemiska produkter på ett korrekt sätt.

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer och nedströmsanvändare av ämnen och blandningar som ska föras in på marknaden samt andra intressenter som vill lära sig mer om hur man uppfyller lagstiftningens krav avseende klassificering och märkning av kemiska produkter.

Passa på att anmäla dig och en kollega redan idag. Anmälan görs via formuläret nedan.


Utbildningsprogram


Anmälan & Avgifter

Heldag:  4500 kr för medlemmar, 5500 kr för icke medlemmar

Halvdag: 2900 kr för medlemmar, 3500 kr för icke medlemmar

Sista anmälningsdag torsdagen den 15 oktober. Anmäl dig och en kollega redan idag via anmälningsformuläret nedan. Ange om du vill delta hela dagen eller om din anmälan avser antingen förmiddag eller eftermiddag.


Föreläsare

Jennie Andersson, Toxikolog, Toxintelligence

Jennie Andersson, Toxikolog, Toxintelligence

Pär Svahnberg, Kemist, Toxintelligence

Pär Svahnberg, Kemist, Toxintelligence


Tid & Plats

22 oktober 2015 kl 9.00 - 16.00

Saturnus, Näringslivets Hus

Välkommen till Näringslivets Hus

Välkommen till Näringslivets Hus

Utbildningen hålls i Saturnus

Utbildningen hålls i Saturnus

Konferenslunch ingår

Konferenslunch ingår


Övrigt

Kursintyg utfärdas till deltagarna.

Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen resp. att få återkomma med nytt kurstillfälle.

Earlier Event: October 13
Kosmetika - regelverket och senaste nytt
Later Event: November 4
Biocidseminarium