Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

Granskningsman för marknadsföring i färgbranschen

Aktuella event

Back to All Events

Granskningsman för marknadsföring i färgbranschen

  • Annexet, plan 3, Näringslivets Hus Storgatan 19 114 51 Stockholm (map)

Nu har färgbranschen sin egen granskningsman rörande marknadsföring

Många branscher genomför olika åtgärder för att tillse att marknadsföringen är lagenlig och etiskt riktig.

Sveffs styrelse beslutade förra året att färgbranschen ska ha sin egen granskningsman. Någon som kan bygga policy i marknadsföringsfrågor och svara på frågor rörande marknadsföring med fokus på vår bransch.

Detta miniseminarium kommer bland annat beröra:

  • Varför har färgbranschen infört en granskningsman för marknadsföring?
  • Vilka uppgifter har en  granskningsman?
  • Vilka erfarenheter finns det från andra branscher rörande självreglering av marknadsföring?
  • Vilka blir granskningsmannens första åtgärder?
  • Hur är det tänkt att enskilda medlemmar kan ha nytta av en granskningsman för marknadsföring?

Det kommer också finnas gott om tid för frågor.

Miniseminariet riktar sig till alla som sysslar med, eller berörs av, marknadsföring inom färgbranschen.

Föreläsare

Stefan Brandt, Granskningsman, Advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå

Stefan Brandt, Granskningsman, Advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå

Olof Holmer, VD, KTF

Olof Holmer, VD, KTF

Tid & plats

Tisdag 23 februari 2016 kl 10.00 - 12.00.

Annexet, plan 3, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Anmälan & avgifter

Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe serveras från 9.30.

Anmälan sker senast tisdag 16 februari. 

Övrig information

Vid fulltecknat seminarie eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in seminariet resp. att få återkomma med nytt tillfälle.

Vid frågor, kontakta: jennie.andersson@toxintelligence.se

Seminariepresentation i PDF