Back to All Events

Rapportering till GIC: det EU-harmoniserade formatet

  • Venus, Näringslivets hus Storgatan 19 114 51, Stockholm Sweden (map)

Rapportering till GIC: det EU-harmoniserade formatet

EU har beslutat om nya krav på inrapportering av information till Giftinformations-centralerna inom Europa.  Ett helt nytt system är under utarbetande som även påverkar märkning och säkerhetsdatablad för kemiska produkter.

KTF Utbildning anordnar därför en informativ och intressant halvdagsutbildning, med GIC som huvudsaklig föredragshållare. Det blir en genomgång av hur det EU-harmoniserade formatet kommer att fungera i praktiken.

Särskilt fokus läggs på att besvara nedanstående:

  • Vilka produkter omfattas av kraven och vad ska rapporteras?
  • Hur fungerar UFI, Unique Formula Identifier, och var ska den placeras?
  • Vilka verktyg finns framtagna för att underlätta rapporteringen?
  • Den europeiska notifieringsportalen – blir den verklighet?
  • Hur gör man med gruppanmälningar, t.ex. olika kulörer eller dofter av en produkt?
  • Hur fungerar produktkategoriseringen?

Denna halvdagsutbildning kan med fördel kombineras med halvdagsutbildningen om avfallshantering och identifiering av farligt avfall som ges på eftermiddagen den 31 maj.

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer av kemiska produkter och andra intressenter som vill veta vilka krav som kommer att ställas på inrapporteringen till GIC framöver.

Föreläsare

Anna Melvås    Projektledare                    KTF, Kemisk Tekniska  Företagen

  Lovisa Östberg                        Leg Apotekare Giftinformationscentralen

Lovisa Östberg                       Leg Apotekare Giftinformationscentralen

  Ellen Norrhäll                       Leg Apotekare Giftinformationscentralen

Ellen Norrhäll                      Leg Apotekare Giftinformationscentralen

Pris

Halvdag: 1500 SEK för medlemsföretag, 2000 SEK för övriga företag

Priserna är angivna exkl moms. Utbildningsmaterial och kaffe ingår.

Den som även vill gå eftermiddagsutbildningen om avfallshantering måste fylla i två anmälningsformulär, ett för respektive utbildning, då ingår även lunch. Pris för både för- och eftermiddag: 2500 SEK för medlemsföretag, 3500 SEK för övriga företag. Priserna är angivna exkl moms.

Vid anmälan före 30 april 2018 ges 20% i rabatt på anmälningsavgiften.

Tid & Plats

Venus, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Torsdag 31 maj 2018 kl. 9.00– 12.00

Anmälan är bindande. Vid återbud eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen resp. att få återkomma med nytt utbildningstillfälle.

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se