Back to All Events

ADR-S - Vägtransport av farligt gods

  • Näringslivets hus, Saturnus Storgatan 19 Stockholm, 114 51 Sweden (map)
frank-mckenna-252014.jpg

Lagstiftningen om transport av farligt gods omfattar alla som professionellt avsänder farligt gods. För E-handeln kan ofta undantaget om transport av farligt gods i begränsad mängd tillämpas. KTF Utbildnings heldag med fokus på vägtransport av farligt gods går igenom lagstiftningens grunder, vilka märkningsregler som finns samt vilken dokumentation som är obligatorisk för att uppfylla lagkraven.

Dagen avslutas med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger sin syn på den högaktuella frågan om transportskydd och berättar hur tillsynsverksamheten är organiserad. Ett axplock av kursinnehållet framgår av punkterna nedan:

  • ADR-S = MSBFS 2016:8 – Översiktlig genomgång av den aktuella lagstiftningen för vägtransport av farligt gods
  • Presentation av de nio olika klasserna av farligt gods
  • Hur ska farligt gods märkas och etiketteras?
  • Vilka data ingår i en godsdeklaration?
  • Förpackningar som understiger en liters volym kan ofta transporteras enligt undantaget för transport av begränsad mängd – vilka förenklingar innebär det egentligen?
  • Transportskydd (Security) – Hur ser MSB på frågan om transportskydd i dessa tider då lastbilar blir allt vanligare redskap i terrordåd? Och vilka åtgärder kan vidtas för att minska riskerna?
  • Tillsyn – vilka tillsynsaktiviteter kan vi vänta oss i framtiden? Vilken påföljd får ett brott mot till exempel märkningsreglerna?

Utbildningen vänder sig till aktörer som kommer i kontakt med farligt gods i sitt arbete och därför vill lära sig mer om vilka krav som lagstiftningen ställer avseende säkerhetsrådgivning, produktmärkning, förpackningsval och dokumentation.

Föreläsare

Josefin Gullö, Farligt gods, Säker hantering av farliga ämnen, MSB

Dr. Lorens van Dam, Fysikalisk kemist, Säker hantering av farliga ämnen, MSB

Pär Svahnberg, Säkerhetsrådgivare, SVEFF

Tid & plats

Torsdag 15 mars 2018 kl. 9.00-16.00

Saturnus, Näringslivets hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Pris

Heldag: 4500 SEK för medlemmar, 5500 SEK för övriga företag

Priserna är angivna per person exkl. moms. Utbildningsmaterial, kaffe och lunch ingår. 

Anmälan sker via formuläret nedan senast 8 mars 2018. Anmälan är obligatorisk och bindande men det går bra att utse ersättare vid förhinder. 

Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in resp. att få återkomma med ett nytt datum. 

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se

Earlier Event: March 8
BFS Information Day
Later Event: April 11
Tema: Hudallergi