KTF Utbildning är en utbildningsportal som lanseras av Kemisk Tekniska Företagen (KTF); Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring (BPHR), Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS). Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. Därför omfattar utbildningarna inom KTF Utbildning såväl grundläggande kurser inom relevanta lagstiftningar och djupdykningar ner i specifika ämnesområden som inspirerande och intresseväckande utbildningar inom aktuella frågeställningar.

Vill du läsa mer om hur personuppgifter hanteras kan du hitta KTFs policy här. Den är giltig för samtliga branschföreningar som är knutna till KTF och som framgår av denna websida.


Nedan följer en kort presentation av de branschorganisationer som står bakom KTF Utbildning. Gå gärna in på respektive webbsida för att läsa mer.

KoHF_logo.png

KoHF är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som kosmetik och hygienprodukter, tvättmedel och rengöringsmedel. KoHFs målsättning är bland annat att främja den kemisk-tekniska branschen och fånga upp, kanalisera och driva frågor av gemensamt intresse för medlemsföretagen.


BPHR_vitplatta.jpg

BPHR är branschorganisation för företag som importerar, tillverkar och marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och underhåll inom en rad olika marknadssegment, t.ex. lokalvård, restauranger och storkök, livsmedelsindustri, tvätterier, fordonsrengöring och personlig hygien. Kunderna finns inom såväl privat som offentlig sektor. Föreningen har ca 20 medlemsföretag.


SVEFF_logo_tagline.png

Sveff är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg, lack, lim och fogmassor i Sverige. Sveff har bland annat till ändamål att främja tillverkningen och marknadsföringen av färger, lacker, lim- och fog samt öka omvärldens kunskaper om branschen och dess produkter. Sveff fångar även upp, kanaliserar och driver frågor för medlemsföretagen. 


SVS_logo.png

Svenskt Växtskydd är de svenska växtskyddsföretagens branschförening och verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och nyttan av växtskydd. Konkret innebär det bland annat att Svenskt Växtskydd arbetar aktivt med frågor om säker hantering och användning av växtskyddsmedel och granskar medlemsföretagens marknadsföring för att säkerställa att denna är balanserad och vilar på saklig grund.


BFSlogo.png

BFS är branschförening för tillverkare och importörer av apparater, utrustning och inredningar till storkök i Sverige. BFS är också branschorganisation för återförsäljare inom nämnda produktområden samt för företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen. Föreningen har ca 40 medlemsföretag.