Möt våra föreläsare

KTF Utbildning har som ambition att tillvarata den gedigna och omfattande kunskap som finns tillhanda inom de olika bransch-organisationerna. Dessutom har vi goda samarbeten med ett antal noga utvalda externa utbildare. Här lär du känna våra utbildare.


Jennie Andersson, Toxintelligence

Jennie arbetar som toxikolog med särskild inriktning på säkerhetsbedömning av kosmetika och kemikalier. Hon har erfarenhet av arbete med lagefterlevnad, miljö- och hälsobedömningar och expertrådgivning inom toxikologi- och kemirelaterade frågor från flera olika branscher, allt från privata företag till myndigheter och offentliga organisationer.

Jennie har en masterexamen i toxikologi från Karolinska Institutet samt en kandidatexamen i kemi från Stockholms Universitet. Sedan 2016 är Jennie European Registered Toxicologist (ERT). 

Jennie har i flera år anlitats som utbildare av KTF, främst inom säkerhetsbedömning av kosmetik, CPNP-registrering, hantering av oönskade effekter, klassificering och märkning av kemiska produkter, säkerhetsdatablad samt grundläggande utbildningar i toxikologi.


Pär Svahnberg, Toxintelligence

Pär arbetar som kemist med särskilt fokus på ämnens och föreningars innehåll ned till minsta beståndsdel samt hur dessa påverkar vår hälsa och miljö. Han har erfarenhet av arbete med lagefterlevnad, miljö- och hälsobedömningar och expertrådgivning inom toxikologi- och kemirelaterade frågor från flera olika branscher, allt från privata företag till myndigheter och offentliga organisationer. Pär är även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och en uppskattad föredragshållare.

Pär har i flera år anlitats som utbildare av KTF, främst inom märkning av kosmetiska produkter, marknadsföring, transport av farligt gods, klassificering och märkning av kemiska produkter samt säkerhetsdatablad. Pär är även omtalad för sina inspirerande och tankeväckande föreläsningar om kemi där det svåra blir enkelt och kemi blir till något roligt. Pär är doktor i organisk kemi från Stockholms Universitet.


Emma Jansson, KTF

Emma är medarbetare på kansliet och är ansvarig för frågor rörande Reach och CLP för kansliets samtliga föreningar KTF, Sveff, IIH, Lim.se och BFS. Hon arbetar med många olika frågor inom färgbranschen och håller i Sveffs arbetsgrupp för märkning och säkerhetsdatablad. Hon deltar i europeiska färgföreningen CEPEs arbetsgrupp för Reach och exponeringsscenarier och är även medlem i andra branschers arbetsgrupper på europeisk nivå. Emma har flerårig erfarenhet av Reach-frågor och för branschens talan i samarbeten med de myndigheter som är ansvariga för tillsyn; Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket.

Emma har en magisterexamen i miljövetenskap från Göteborgs Universitet.

Emma har utbildat om Reach i både interna och externa sammanhang och är specialiserad på exponeringsscenarier.


Hanna Lassus, DERMATOX

Hanna arbetar som expertkonsult för kosmetika där hon kombinerar teori och de senaste forskarrönen med praktisk erfarenhet av att ha jobbat med produktutveckling och kvalitetsfrågor inom kosmetikaindustrin.

Hanna jobbar sen många år tillbaka som säkerhetsbedömare av kosmetika och som konsult med lagstiftningsfrågor såsom upprättande och kontroll av PI-filer, märkning, GMP och importfrågor.

Hanna har en masterexamen i teknisk biologi från Linköpings Universitet samt har vidareutbildat sig som säkerhetsbedömare av kosmetika vid Vrije Universiteit i Bryssel och vid Hollands nationella program för yrkesinriktad forskarutbildning i toxikologi.

Hanna har i flera år anlitats som utbildare av KTF inom regelverket för kosmetika; lagstiftning, ansvarsfördelning, PI-filen, säkerhetsbedömning, märkning, GMP, claims och CPNP.


STEFAN BRANDT, LINDSKOG MALMSTRÖM ADVOKATBYRÅ

Stefan Brandt 2.jpg

Stefan är en engagerad advokat med lång och gedigen erfarenhet från affärsjuridik i en svensk och internationell miljö särskilt vad avser immaterialrätt, marknadsrätt, e-handel samt avtalsrätt. Stefan har även lång erfarenhet med att arbeta med företag inom det kemisk-tekniska och kosmetiska området, samt life-science. Han har handlagt ett stort antal processer och skiljeförfaranden. Stefan är även granskningsman rörande marknadsföring i färgbranschen.

Stefan anlitas löpande av KTF i juridiska frågor och deltar som föredragshållare på seminariet om färgbranschens egen granskningsman rörande marknadsföring.


Olof Holmer, KTF

Olof Holmer.png

 

Olof Holmer är VD för de branschföreningar som driver Branschutbildare. Olof deltar som föreläsare i flera olika utbildningar.