Back to All Events

Diplomkurs i Färg och Lack


 • Solen, Näringslivetshus Storgatan 19 Stockholm Sverige (map)

Diplomkurs i Färg och Lack

Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har tagit över diplomkursen i Färg och Lack från STF Ingenjörsutbildning. Denna innehållsrika fördjupningsutbildning har genomgått en total uppdatering under 2018 och 2019 och ges nu för första gången i ny tappning.  SVEFF hälsar via KTF Utbildning alla intressenter i färgbranschen välkomna till denna fördjupande sexdagarsutbildning.

Färg är tekniskt sätt en komplicerad kemisk produkt. För att förstå reklamationer och färgproblem är det viktigt att ha god kunskap om färgens minsta beståndsdelar och hur de interagerar i ett makroperspektiv. Denna utbildning följer därför en logisk ordning där kursen börjar med att förklara färgens uppbyggnad och tillverkning, till att vidare djupdyka i analyser och kvalitetsgranskning. Fortsättningsvis diskuteras appliceringsmetoder, olika underlag samt reklamationshantering. Kursen avslutas sedan med en heldag om regulatoriska nödvändigheter såsom CLP:s uppbyggnad och innehåll, kemikalielagstiftningar om avfallshantering och transport samt en problematisering om tredjepartscertifiering. Utbildningen innefattar grupparbeten såväl som tre stycken olika tentamens. Alla deltagare kommer få ett kurskompendium på ca 750 sidor, “Diplompärmen”

Kursen inkluderar följande moment:

 • Populärvetenskaplig introduktion till kemins, toxikologins och färgens värld

 • Ytkemi och dess betydelse

 • Djupgående föreläsningar om bindemedel, pigment, tillsatsmedel och lösningsmedel

 • Genomgående utbildning i färgformulering och försöksplanering – PVK, grundfärg, täckfärg, reologi, kompatibilitet

 • Hur formuleras en matt klarlack?

 • Färgutveckling – provningsmetoder, accelererad åldring, färganalys

 • Färgproduktions hantverk – dispergering, färdigställning, fyllning och kvalitetskontroll

 • Underlag – trä, metall, plast och betong – Tänk kring rostskyddsmålning? Skillnad mellan deko och industri?

 • Applikationsmetoder - från penselmålning till sprutning

 • Torkningsmetoder – från lufttorkning till forcerad torkning, filmbildning

 • Färgfel, defekter och reklamationshantering

 • Kulörmätning och kulörbeteckning – öga, spektrofotometer, metameri, NCS

 • Regulatorisk introduktion  samt CLP:s uppbyggnad och innehåll

 • Kemikalielagstiftning om avfallshantering och transport av farligt gods.

 • Tredjepartcertifiering – skillnader och likheter

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som vill djupdyka in i färgens värld. Särskilt lämpade är formulerare  av färg eller lack och R&D-personal  inom färgbranschen.  Deltagarna ska efter utbildningen känna sig bekväma med att hantera avancerade frågor som berör färg.

Letar ni efter en mer övergripande färgkurs? Under våren 2020 planeras kursen “Allmän Färgutbildning” gå av stapeln

Tid & Plats

o   17-18 september

o   1-2 oktober

o   22-23 oktober

Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Pris

24 000 SEK för medlemmar, 30 000 SEK för övriga företag

Priserna är angivna per person exkl. moms. Lunch, kaffe, middag (dag 1) och utbildningsmaterial ingår.

Denna kurs kommer faktureras ifrån Sveff Organisation AB

Anmälan

Anmälan sker via formuläret nedan senast tisdagen den 3 september. Var god ange om ni tänker delta på middagen eller inte.
Anmälan är bindande, vid återbud eller uteblivit deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen respektive att få återkomma med nytt utbildningstillfälle.

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se

Sista anmälningsdag har tyvärr passerat. Kontakta KTF Utbildning för mer information

Earlier Event: October 16
Kemikaliedagarna 2019
Later Event: November 8
Klassificering och märkning enligt CLP