Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

vectorbeast-90.jpg

Välkommen till www.ktfutbildning.se

 

Välkommen till KTF Utbildning

Du har just kommit till utbildningsportalen KTF Utbildning. Här hittar du intressanta och innehållsrika utbildningar inom kemi, biologi, toxikologi, lagstiftning, tillämpning och aktuella frågor som rör följande branscher: kosmetik, färg, lack, lim, växtskydd, tvätt- och rengöring, industriell hygien och storkök.

 


Nöjda Kursdeltagare


Utbildare och gästföreläsare

om KTF Utbildning

KTF Utbildning är en utbildningsportal som lanseras av Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF), Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH), Sveriges Färgfabrikanters Förening (SVEFF), Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening (LIM), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS). Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. Därför omfattar utbildningarna inom KTF Utbildning såväl grundläggande kurser inom relevanta lagstiftningar och djupdykningar ner i specifika ämnesområden som inspirerande och intresseväckande utbildningar inom aktuella frågeställningar.