Nöjda kursdeltagare


Utbildare och gästföreläsare

Om KTF Utbildning

KTF Utbildning är en utbildningsportal som lanseras av Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF), Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH), Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS). Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. Därför omfattar utbildningarna inom KTF Utbildning såväl grundläggande kurser inom relevanta lagstiftningar och djupdykningar ner i specifika ämnesområden som inspirerande och intresseväckande utbildningar inom aktuella frågeställningar.


Utvärdering av höstens utbildningar