Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

Aktuella event

Back to All Events

Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

  • Uppsala Universitet, Universitetshuset, Klockporten Sal X Biskopsgatan 3 Uppsala Sweden (map)

Konferens om risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

Årligen matförgiftas över en halv miljon människor i Sverige, många gånger helt i onödan. Nya råvaror, nya processer, förändrade matvanor samt en allt större andel åldrande befolkning ger nya nischer för patogena mikroorganismer. Detta kräver ständig uppdatering av kunskaperna. Vårt nationella nätverk i livsmedelsmikrobiologi inbjuder till en heldag i universitetsmiljö med intressanta föreläsningar och förhoppningsvis givande diskussioner. 

Eventet vänder sig till livsmedelsinspektörer, lärare, kostchefer, länsveterinärer, smittskyddsläkare, inköpsansvarig, livsmedelsproducenter, politiker, och andra intressenter.

Arrangörer

Nationellt nätverk inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi i samarbete med KTF - Kemisk Tekniska Företagen.

Tid & plats

Tisdag den 7 november 2017 kl. 9.00 - 16.30

Uppsala Universitet, Universitetshuset, Klockporten sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala

Anmälan och avgifter

Anmälan sker senast måndagen den 31 oktober 2017 via anmälningsformuläret nedan. Anmälan är bindande.

Avgift för deltagande: 2000 SEK exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.

Övrigt

Anmälan är bindande. Vid återbud eller uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 

Vid fulltecknad event eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in konferensen resp. att få återkomma med nytt tillfälle. 

Frågor och funderingar angående konferensen mailas till anna.blucher@lnu.se

Frågor och funderingar angående anmälan mailas till ktfutbildning@ktf.se

Earlier Event: October 17
Exponeringsscenarier
Later Event: November 13
Certified Food Service Professional