Vill du hålla dig uppdaterad på kursutbudet?

Följ oss på facebook eller linkedIn genom att klicka på loggorna

 

Här hittar ni KTFs policy för hantering av personuppgifter. Den är giltig för samtliga branschföreningar som är knutna till KTF och som framgår av denna websida.


Utbildare och gästföreläsare
Våren 2019

Om KTF Utbildning

KTF Utbildning är en utbildningsportal som lanseras av Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (KTF), Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring (BPHR), Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF), Svenskt Växtskydd och Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS). Branschorganisationerna ser det som en viktig uppgift och som en stor del av sin verksamhet att öka medlemmarnas och omvärldens kunskaper om angelägna ämnen. Därför omfattar utbildningarna inom KTF Utbildning såväl grundläggande kurser inom relevanta lagstiftningar och djupdykningar ner i specifika ämnesområden som inspirerande och intresseväckande utbildningar inom aktuella frågeställningar.


Utvärdering av höstens utbildningar

Nöjda kursdeltagare