En heldagsutbildning om ekologisk kosmetika med praktiska räkneexempel och vilseledande marknadsföring i teori och praktik
Dec
4
9:00 AM09:00

En heldagsutbildning om ekologisk kosmetika med praktiska räkneexempel och vilseledande marknadsföring i teori och praktik

Välkommen till KTF Utbildnings högintressanta heldagsutbildning om ekologisk kosmetika och marknadsföring. Intresset för naturliga ingredienser och ekologisk kosmetika har ökat på senare tid.  Utbildningen förklarar hur man beräkningar andelen ekologiskt innehåll i en kosmetisk produkt samt belyser hur begrepp som ”ekologiskt” och ”naturligt” kan vara problematiska enligt marknadsföringslagen.

View Event →
Allmän färgutbildning - ALFU
Nov
29
to Nov 30

Allmän färgutbildning - ALFU

 • Styrelserummet, Näringslivets hus (map)
 • Google Calendar ICS

Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har tagit över den allmänna färgutbildningen från STF Ingenjörsutbildning. Denna innehållsrika introduktionsutbildning har genomgått en total uppdatering under 2018 och ges nu för första gången i ny tappning. KTF Utbildning hälsar alla intressenter i färgbranschen välkomna till denna högintressanta tvådagarsutbildning.

View Event →
Export och E-handel
Nov
28
2:45 PM14:45

Export och E-handel

Den svenska kosmetikaindustrin går på högvarv och det utländska intresset för svenska produkter är stort. KTF-utbildning anordnar därför ett spännande event på temat export. Syftet med eventet är att informera om framgångsfaktorer för en lyckad exportsatsning, regelverk kring E-handel och hur branschföreningen KoHF och Business Sweden kan hjälpa just er export.

View Event →
Övergripande kurs om Kemikalielagstiftning
Nov
21
8:45 AM08:45

Övergripande kurs om Kemikalielagstiftning

Kemiska produkter är noggrant reglerade i många olika lagstiftningar. KTF Utbildning anordnar därför en heldagsutbildning om kemikalielagstiftning riktad till alla som är verksamma inom någon av de kemisk tekniska branscherna. Utbildningen ger en god överblick över innehållet i de viktigaste lagstiftningarna samt vilka krav som ställs på den som tillverkar kemiska produkter.

View Event →
Certified Food Service Professional
Nov
12
to Nov 13

Certified Food Service Professional

BFS arrangerar CFSP-utbildning den 12-13 november 2018. Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige. Nästa kurstillfälle blir den 12-13 november 2018.

View Event →
Kemikaliedagarna 2018
Oct
17
to Oct 18

Kemikaliedagarna 2018

Kemikaliedagarna är tillbaka med två dagars fullmatat konferensprogram som innehåller de senaste regulatoriska och vetenskapliga nyheterna på kemikalieområdet. Bland årets talare märks bland annat Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier och vinnaren av stora journalistpriset i kategorin ”Årets röst” Emma Frans. Varmt välkommen till Göteborg 17-18 oktober. Vi erbjuder även en halvdagsutbildning om CLP-förordningen på förmiddagen onsdagen den 17 oktober.

View Event →
Avfallshantering: Farligt avfall
May
31
1:00 PM13:00

Avfallshantering: Farligt avfall

Avfall är ett oundvikligt resultat av tillverkning och användning av kemiska produkter. Hur detta avfall skall hanteras och klassificeras diskuteras kontinuerligt på nationellt såväl som inom EU. Den omfattande avfallslagstiftningen har gett upphov till olika tolkningar från olika parter avseende vad som skall klassificeras som farligt avfall.

View Event →
Frukostseminarium - Bryter e-handeln mot lagen?
May
4
8:00 AM08:00

Frukostseminarium - Bryter e-handeln mot lagen?

Lagstiftningen om transport av farligt gods omfattar alla som professionellt avsänder farligt gods. Har E-handeln koll på detta? För att ta reda på det har KTF Utbildning låtit beställa farligt gods från flera stora E-handelsföretag och därefter granskat emballagens märkning och etikettering. Resultatet av denna undersökning kommer att presenteras under frukostseminariet där även DHLs säkerhetsrådgivaren och polisens främsta expert på området medverkar.

View Event →
Tillverkning av kosmetika i enlighet med ISO-standard 22716
Apr
20
1:00 PM13:00

Tillverkning av kosmetika i enlighet med ISO-standard 22716

I kosmetikaförordningens artikel 8 framgår att kosmetiska produkter ska tillverkas i överensstämmelse med god tillverkningssed för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa. Det smidigaste sättet att uppfylla lagstiftningens krav är att anpassa produktionen efter ISO-standard 22716 som är en vägledning om god tillverkningssed för kosmetiska produkter. God tillverkningssed är en översättning av Good Manufacturing Practice som brukar förkortas GMP.

View Event →
Anmälan, bedömning och märkning av kosmetiska produkter
Apr
20
9:00 AM09:00

Anmälan, bedömning och märkning av kosmetiska produkter

Kosmetikaförordningen omfattar alla aktörer som verkar på den europeiska kosmetikamarknaden och innehåller detaljerade regler om produktmärkning, säkerhetsbedömning och dokumentationskrav. Många upplever att lagstiftningen ger upphov till fler frågor än svar. KTF Utbildning anordnar därför en informativ och intressant halvdagsutbildning som innehåller en genomgång av kosmetikaförordningens uppbyggnad och innehåll.

View Event →
Tema: Hudallergi
Apr
11
9:45 AM09:45

Tema: Hudallergi

KTF Utbildning hälsar välkomna till en intressant dag på temat hudallergi. Hudallergi är den komplikation som oftast associeras till kosmetiska produkter. Hur ser symptomen ut, hur stor är risken, hur kan risken minskas och finns det några botemedel? Hur gör man för att få Astma - och allergiförbundets märkning? Hur går granskningsprocessen till?

View Event →
BFS Information Day
Mar
8
12:45 PM12:45

BFS Information Day

 • Näringslivets hus, Styrelserummet (map)
 • Google Calendar ICS

Varmt välkommen till en eftermiddag med en rejäl duvning i maskindirektivet och därefter ett par högaktuella presentationer på temat raw food och matsvinn. Seminariet syftar till att ge kompetenshöjning och aktuell uppdatering på områdena.

View Event →
Frukostseminarium – Skyddar sig svenskar med solskyddsprodukter?
Feb
6
8:00 AM08:00

Frukostseminarium – Skyddar sig svenskar med solskyddsprodukter?

 • Näringslivets Hus, Styrelserummet (map)
 • Google Calendar ICS

KTF Utbildning hälsar välkommen till ett intressant frukostseminarium om solskyddsprodukter och solvanor. Läkemedelsverket presenterar de regulatoriska krav som ställs på solskyddsprodukter och KoHF kommer att redogöra för resultatet av en enkätundersökning om svenskarnas solvanor.

View Event →
Så blir din export en succé
Dec
5
9:00 AM09:00

Så blir din export en succé

Den svenska kosmetikaindustrin går på högvarv och det utländska intresset för svenska produkter är stort. KTF Utbildning anordnar därför en halvdagsutbildning på temat export. Syftet med utbildningen är att informera om framgångsfaktorer för en lyckad exportsatsning, hur branschföreningen kan hjälpa till samt få ta del av ett globalt storföretags erfarenheter.

View Event →
Marknadsföring - Hur tillämpas lagstiftningen?
Nov
21
9:00 AM09:00

Marknadsföring - Hur tillämpas lagstiftningen?

Välkommen till KTF Utbildnings högintressanta heldag om marknadsföring. Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om hur marknadsföringslagen tillämpas i praktiken. Att felaktiga eller överdrivna reklampåståenden kan få marknadsrättsliga konsekvenser vet nog de flesta. Men att bristfälliga säkerhetsdatablad och felaktig produktmärkning också kan vara grund för marknadsrättslig prövning enligt lagstridighetsprincipen är nog inte lika känt.

View Event →
Certified Food Service Professional
Nov
13
to Nov 14

Certified Food Service Professional

BFS arrangerar CFSP-utbildning den 13-14 november 2017.  Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige. Nästa kurstillfälle blir den 13-14 november 2017.

View Event →
Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet
Nov
7
9:00 AM09:00

Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

 • Uppsala Universitet, Universitetshuset, Klockporten Sal X (map)
 • Google Calendar ICS

Välkommen till en innehållsrik konferens om risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet. Årligen matförgiftas över en halv miljon människor i Sverige, många gånger helt i onödan. Vilket kräver ständig uppdatering av kunskaperna. Det nationella nätverket i livsmedelsmikrobiologi inbjuder till en heldag i universitetsmiljö med intressanta föreläsningar och förhoppningsvis givande diskussioner.

View Event →
CLP i praktiken
Oct
5
9:00 AM09:00

CLP i praktiken

Sedan den 1 juni i år måste alla kemiska produkter klassificeras, märkas och förpackas enligt EU-förordningen CLP. Den här praktiska heldagsutbildningen fokuserar på hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas enligt CLP. Förmiddagen ägnas åt en genomgång av hur CLP är uppbyggd samt de tre olika farotyperna; Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror. På eftermiddagen får kursdeltagarna praktiskt öva sig på att klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter.

View Event →
Frukostseminarium – COOPs ”Ekoeffekten” fälld i domstol
Sep
7
8:00 AM08:00

Frukostseminarium – COOPs ”Ekoeffekten” fälld i domstol

 • Styrelserummet, Näringslivets hus (map)
 • Google Calendar ICS

Svenskt Växtskydd vann full framgång i den rättsliga processen mot Coop Sverige AB. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Coop Sverige AB vid vite om 1 000 000 kr att vid marknadsföring av livsmedel påstå att ekologiska livsmedel är bättre och medför färre risker än konventionellt odlade livsmedel. Med anledning av detta hälsar KTF Utbildning välkomna till ett frukostseminarium som förklarar de kommersiella, juridiska och vetenskapliga bevekelsegrunderna av den nu avslutade rättsliga tvisten.

View Event →
Inbjudan till BFS årsmöte 31 maj 2017
May
31
1:00 PM13:00

Inbjudan till BFS årsmöte 31 maj 2017

Se fram emot en givande eftermiddag med information om den nya YH-utbildningen av servicetekniker för storköksmaskiner samt rundvandring i utbildningslokalerna och möte med den första årskullen studenter. Även information, frågor och svar om den nya elektronikskatten som träder ikraft i sommar kommer att diskuteras. Under det formella årsmötet kommer aktuell information om BFS arbete att tas upp. Dagen avslutas med en middag på Público.

View Event →
Exponeringsscenarier - Två dagars workshop
May
9
to May 10

Exponeringsscenarier - Två dagars workshop

Funderar du på hur exponeringsscenarier (ES) ska läsas, hanteras och följas? KTF och IKEM arrangerar gemensamt en tvådagars workshop om exponeringsscenarier. Under första dagen presenteras en översikt om den regulatoriska och vetenskapliga bakgrunden till ES. Representanter från olika företag delar med sig av sina erfarenheter av ES. Arbetsmiljöverket har nyligen genomfört tillsyn över hur exponeringsscenarier hanteras. Workshopens första dag avslutas därför med att myndigheten presenterar resultatet av genomförd tillsyn och även blickar framåt mot kommande tillsynsaktiviteter. Andra dagen består av praktiska övningsuppgifter som pedagogiskt illustrerar hur ES ska hanteras för att uppfylla lagstiftningens krav. 

View Event →
Kosmetika – märkningsregler, mikroplaster, årets soltrender och korrekt marknadsföring
Apr
20
10:00 AM10:00

Kosmetika – märkningsregler, mikroplaster, årets soltrender och korrekt marknadsföring

KTF Utbildning fokuserar denna dag på nya företeelser och aktuella frågor från kosmetikans värld. Dessutom bjuds en rapport från ett pågående examensarbete som studerar positiva och negativa effekter av UV-filter i solskyddsprodukter. Årets trender inom solskydd samt en redogörelse vilka olika konsekvenser dålig koll på marknadsföringslagen kan leda till ingår också i det fullmatade dagsprogrammet.

View Event →
Frukost-seminarium: Måste vi ha konservering?
Mar
31
8:00 AM08:00

Frukost-seminarium: Måste vi ha konservering?

KTF Utbildning hälsar välkomna till ett intressant frukostseminarium om konserveringsmedel och kontaktallergi. Konserveringsmedel är nödvändiga i många konsumentprodukter, till exempel kosmetika, målarfärg, rengöringsprodukter och lim. Det är samtidigt en ämnesgrupp som förknippas med kontaktallergi. Varför används konserveringsmedel? Hur utvecklas en kontaktallergisk reaktion? Och vad finns det för alternativ? Dessa och många fler frågor kommer att belysas under frukostseminariet med hjälp av kunniga och inspirerande föreläsare. 

View Event →
Diskussionsmöte om medicintekniska produkter
Mar
20
12:00 PM12:00

Diskussionsmöte om medicintekniska produkter

KoHF och IIH har noterat att det finns ett ökat intresse för att klassa om vissa kosmetiska produkter till medicintekniska produkter i klass 1, detta bland annat för att kunna använda tydligare påståenden om produktfördelar på förpackningen och i annan marknadsföring. Varken KoHF eller IIH har tills nu givit någon service på detta område. Vi har dock förstått att en del medlemmar frågar efter det. Därför har vi tagit initiativ till detta möte för att vi på bästa sätt ska kunna förstå hur vi bör utveckla branschföreningarna.

View Event →
Ekologisk kosmetika - vad är det och hur certifierar du produkterna?
Mar
16
9:00 AM09:00

Ekologisk kosmetika - vad är det och hur certifierar du produkterna?

Intresset för naturliga ingredienser och ekologisk kosmetika har ökat på senare tid. Men vad betyder alla begrepp? Vilka är fördelarna? Finns det nackdelar? Och vilken skillnad är det på de olika certifieringarna? KTF Utbildning reder ut begreppen kring ekologiskt och naturligt under en intressant och innehållsrik förmiddag. 

View Event →
CFSP Certifieringsceremoni
Feb
1
1:00 PM13:00

CFSP Certifieringsceremoni

 • Scen 1 på RestaurangExpo och Fastfood & Café, Kistamässan (map)
 • Google Calendar ICS

Till alla som nyligen genomgått CFSP-utbildningen med godkänt resultat.

Du inbjuds till en ceremoni då du får ditt CFSP-certifikat och en CFSP-pin. BFS håller i ceremonin som ingår i aktivitetsprogrammet under RestaurangExpo/Fastfood & Café på KistaMässan. I direkt anslutning till utdelningen av certifikaten, blir det tillfälle till en stunds mingel med ”bubbel” och snittar. 

View Event →