Diplomkurs i Färg och Lack
Oct
1
to Oct 2

Diplomkurs i Färg och Lack

Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har tagit över diplomkursen i Färg och Lack från STF Ingenjörsutbildning. Denna innehållsrika fördjupningsutbildning har genomgått en total uppdatering under 2018 och 2019 och ges nu för första gången i ny tappning.  SVEFF hälsar via KTF Utbildning alla intressenter i färgbranschen välkomna till denna fördjupande sexdagarsutbildning (17-18 sep, 1-2 okt & 22-23okt)

View Event →
Kemikaliedagarna 2019
Oct
16
to Oct 17

Kemikaliedagarna 2019

Kemikaliedagarna är tillbaka med två dagars fullmatat konferensprogram som innehåller de senaste regulatoriska och vetenskapliga nyheterna på kemikalieområdet. Årets talare utgörs av kemins toppskikt från myndighetsvärlden, akademin och industrin. Vi vill särskilt framhålla lundaprofessorn Ulf Ellervik och riksdagsledamoten tillika kemisten Marlene Burwick (S). Dessutom kommer tio särskilt utvalda kemistudenter från Lunds Universitet att delta i konferensen. Varmt välkomna till Lund i oktober!

I anslutning till konferensen erbjuds även en halvdagsutbildning i praktisk tillämpning av toxikologi!

View Event →
Klassificering och märkning enligt CLP
Nov
8
9:00 AM09:00

Klassificering och märkning enligt CLP

KTF och IKEM anordnar en praktisk heldagsutbildning med fokus på hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas enligt CLP. Förmiddagen ägnas åt en genomgång av hur CLP är uppbyggd samt de tre olika farotyperna; Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror. På eftermiddagen får kursdeltagarna praktiskt öva sig på att klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter

View Event →
Certified Food Service Professional 2019
Nov
11
to Nov 12

Certified Food Service Professional 2019

BFS arrangerar CFSP-utbildning den 11-12 november 2019. Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige.

View Event →
Export och E-handel - Asien
Dec
3
2:00 PM14:00

Export och E-handel - Asien

 • 15 Sturegatan Stockholm, Stockholms län, 114 36 Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

Asien står idag för mer än hälften av den samlade globala tillväxten, och regionen har mycket stor affärspotential för svenska företag inom flertalet branscher, inte minst konsumentvaror och däribland skönhetsbranschen. Med en snabbt ökande medelklass och köpkraft öppnas ständigt nya affärsmöjligheter, och samtidigt upplevs många asiatiska marknader som komplexa och långt från de traditionella hemmamarknaderna – så hur bör svenska företag agera för att få del i den framtida tillväxten? KoHF har bjudit in Business Sweden för att reda ut detta. I detta seminarium träffar du några experter och får möjlighet att diskutera affärsmöjligheter och nyckelfaktorer för lönsam tillväxt i en av världens mest dynamiska regioner!

View Event →
Tema Hår
Dec
4
1:00 PM13:00

Tema Hår

 • 15 Sturegatan Stockholm, Stockholms län, 114 36 Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

Varmt välkomna till en halvdagskurs med tema hår! Här får du lära dig allt ifrån hårets anatomi till trender och frisyrer. Hur fungerar mjällschampo egentligen? Och hur kommer framtidens hårfärgningsmedel se ut?

View Event →

Allmän Färgutbildning (ALFU) i Göteborg
May
21
to May 22

Allmän Färgutbildning (ALFU) i Göteborg

Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har tagit över den allmänna färgutbildningen från STF Ingenjörsutbildning. Denna innehållsrika introduktionsutbildning har genomgått en total uppdatering under 2018 och ges nu för andra gången i ny tappning.  KTF Utbildning hälsar alla intressenter i färgbranschen välkomna till denna högintressanta tvådagarsutbildning i Göteborg.

View Event →
Kosmetikalagstiftning
May
17
9:00 AM09:00

Kosmetikalagstiftning

Kosmetikaförordningen omfattar alla tillverkare, importörer och distributörer på EU-marknaden. Lagstiftningen innehåller detaljerade regler om dokumentationskrav, produktmärkning och säkerhetsbedömning som av många uppfattas som krångliga. KTF Utbildning anordnar därför en informativ och intressant heldagsutbildning där förmiddagen innehåller en genomgång kosmetikaförordningens uppbyggnad och innehåll.

View Event →
Afterwork-seminarium om mikroplast
Apr
23
3:00 PM15:00

Afterwork-seminarium om mikroplast

Välkommen till ett afterwork-seminarium där KTF och IKEM tillsammans reder ut ECHA:s förslag till begränsning av mikroplaster. Syftet med seminariet är att informera KTF:s och IKEM:s branschmedlemmar om vad begränsningsförslaget kan innebära för medlemmarna samt lämna förslag till förhållningssätt. Seminariet kommer att webbsändas för de som inte har möjlighet att delta på plats

View Event →
12 myter
Apr
10
10:00 AM10:00

12 myter

Återkommande rapporterar medierna med stora rubriker om risker och gifter i vår vardag. Forskningsstudier omvandlas till larmrapporter fulla av skrämmande budskap som gör konsumenter och allmänhet osäkra. Ger aluminium i antiperspiranter bröstcancer? Är parabener hormonstörande? Och hur är det egentligen med djurförsök och kosmetiska produkter?

View Event →
Allergirisker i arbetsmiljön
Mar
28
8:45 AM08:45

Allergirisker i arbetsmiljön

Allergiframkallande ämnen och härdplaster är vanliga kemiska arbetsmiljörisker. Kunskap, skyddsåtgärder och medicinska kontroller är tre viktiga verktyg för att minimera dessa risker. KTF Utbildning anordnar därför en heldagsutbildning som primärt riktar sig till härdplastutbildare men som även vänder sig till andra som vill fördjupa sina kunskaper i arbetsmiljö.

View Event →
Kemi för nyanlända
Mar
25
5:00 PM17:00

Kemi för nyanlända

Välkomna till detta högintressanta seminarium som syftar till att inspirera nyanlända vad man kan jobba med inom kemi i Sverige. KTF och IKEM har i samarbete med integrationsföretaget Nema Problema satt ihop ett lustfyllt event om vad kemi är, vilka utbildningar som finns inom kemi och vad man sedan kan jobba med. Seminariumet är framförallt tänkt för nyanlända gymnasieungdomar, med andra är såklart också varmt välkomna

View Event →
Solfrukost
Feb
6
8:00 AM08:00

Solfrukost

 • Styrelserummet, Näringslivets Hus (map)
 • Google Calendar ICS

Svenskarnas attityd till att sola och att använda solskydd utvecklas i en positiv riktning. KTF Utbildning hälsar välkommen till ett intressant frukostseminarium om solskyddsprodukter och solvanor. KoHF presenterar de regulatoriska krav som ställs på solskyddsprodukter och redogör för svenskarnas solvanor.  Maria Brolin fyller sedan i hur det ligget till med hudcancer hos oss svenskar.

View Event →
En heldagsutbildning om ekologisk kosmetika med praktiska räkneexempel och vilseledande marknadsföring i teori och praktik
Dec
4
9:00 AM09:00

En heldagsutbildning om ekologisk kosmetika med praktiska räkneexempel och vilseledande marknadsföring i teori och praktik

Välkommen till KTF Utbildnings högintressanta heldagsutbildning om ekologisk kosmetika och marknadsföring. Intresset för naturliga ingredienser och ekologisk kosmetika har ökat på senare tid.  Utbildningen förklarar hur man beräkningar andelen ekologiskt innehåll i en kosmetisk produkt samt belyser hur begrepp som ”ekologiskt” och ”naturligt” kan vara problematiska enligt marknadsföringslagen.

View Event →
Allmän färgutbildning - ALFU
Nov
29
to Nov 30

Allmän färgutbildning - ALFU

 • Styrelserummet, Näringslivets hus (map)
 • Google Calendar ICS

Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har tagit över den allmänna färgutbildningen från STF Ingenjörsutbildning. Denna innehållsrika introduktionsutbildning har genomgått en total uppdatering under 2018 och ges nu för första gången i ny tappning. KTF Utbildning hälsar alla intressenter i färgbranschen välkomna till denna högintressanta tvådagarsutbildning.

View Event →
Övergripande kurs om Kemikalielagstiftning
Nov
21
8:45 AM08:45

Övergripande kurs om Kemikalielagstiftning

Kemiska produkter är noggrant reglerade i många olika lagstiftningar. KTF Utbildning anordnar därför en heldagsutbildning om kemikalielagstiftning riktad till alla som är verksamma inom någon av de kemisk tekniska branscherna. Utbildningen ger en god överblick över innehållet i de viktigaste lagstiftningarna samt vilka krav som ställs på den som tillverkar kemiska produkter.

View Event →
Certified Food Service Professional
Nov
12
to Nov 13

Certified Food Service Professional

BFS arrangerar CFSP-utbildning den 12-13 november 2018. Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige. Nästa kurstillfälle blir den 12-13 november 2018.

View Event →
Avfallshantering: Farligt avfall
May
31
1:00 PM13:00

Avfallshantering: Farligt avfall

Avfall är ett oundvikligt resultat av tillverkning och användning av kemiska produkter. Hur detta avfall skall hanteras och klassificeras diskuteras kontinuerligt på nationellt såväl som inom EU. Den omfattande avfallslagstiftningen har gett upphov till olika tolkningar från olika parter avseende vad som skall klassificeras som farligt avfall.

View Event →
Frukostseminarium - Bryter e-handeln mot lagen?
May
4
8:00 AM08:00

Frukostseminarium - Bryter e-handeln mot lagen?

Lagstiftningen om transport av farligt gods omfattar alla som professionellt avsänder farligt gods. Har E-handeln koll på detta? För att ta reda på det har KTF Utbildning låtit beställa farligt gods från flera stora E-handelsföretag och därefter granskat emballagens märkning och etikettering. Resultatet av denna undersökning kommer att presenteras under frukostseminariet där även DHLs säkerhetsrådgivaren och polisens främsta expert på området medverkar.

View Event →
Tillverkning av kosmetika i enlighet med ISO-standard 22716
Apr
20
1:00 PM13:00

Tillverkning av kosmetika i enlighet med ISO-standard 22716

I kosmetikaförordningens artikel 8 framgår att kosmetiska produkter ska tillverkas i överensstämmelse med god tillverkningssed för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa. Det smidigaste sättet att uppfylla lagstiftningens krav är att anpassa produktionen efter ISO-standard 22716 som är en vägledning om god tillverkningssed för kosmetiska produkter. God tillverkningssed är en översättning av Good Manufacturing Practice som brukar förkortas GMP.

View Event →
Anmälan, bedömning och märkning av kosmetiska produkter
Apr
20
9:00 AM09:00

Anmälan, bedömning och märkning av kosmetiska produkter

Kosmetikaförordningen omfattar alla aktörer som verkar på den europeiska kosmetikamarknaden och innehåller detaljerade regler om produktmärkning, säkerhetsbedömning och dokumentationskrav. Många upplever att lagstiftningen ger upphov till fler frågor än svar. KTF Utbildning anordnar därför en informativ och intressant halvdagsutbildning som innehåller en genomgång av kosmetikaförordningens uppbyggnad och innehåll.

View Event →
Tema: Hudallergi
Apr
11
9:45 AM09:45

Tema: Hudallergi

KTF Utbildning hälsar välkomna till en intressant dag på temat hudallergi. Hudallergi är den komplikation som oftast associeras till kosmetiska produkter. Hur ser symptomen ut, hur stor är risken, hur kan risken minskas och finns det några botemedel? Hur gör man för att få Astma - och allergiförbundets märkning? Hur går granskningsprocessen till?

View Event →
BFS Information Day
Mar
8
12:45 PM12:45

BFS Information Day

 • Näringslivets hus, Styrelserummet (map)
 • Google Calendar ICS

Varmt välkommen till en eftermiddag med en rejäl duvning i maskindirektivet och därefter ett par högaktuella presentationer på temat raw food och matsvinn. Seminariet syftar till att ge kompetenshöjning och aktuell uppdatering på områdena.

View Event →
Frukostseminarium – Skyddar sig svenskar med solskyddsprodukter?
Feb
6
8:00 AM08:00

Frukostseminarium – Skyddar sig svenskar med solskyddsprodukter?

 • Näringslivets Hus, Styrelserummet (map)
 • Google Calendar ICS

KTF Utbildning hälsar välkommen till ett intressant frukostseminarium om solskyddsprodukter och solvanor. Läkemedelsverket presenterar de regulatoriska krav som ställs på solskyddsprodukter och KoHF kommer att redogöra för resultatet av en enkätundersökning om svenskarnas solvanor.

View Event →
Så blir din export en succé
Dec
5
9:00 AM09:00

Så blir din export en succé

Den svenska kosmetikaindustrin går på högvarv och det utländska intresset för svenska produkter är stort. KTF Utbildning anordnar därför en halvdagsutbildning på temat export. Syftet med utbildningen är att informera om framgångsfaktorer för en lyckad exportsatsning, hur branschföreningen kan hjälpa till samt få ta del av ett globalt storföretags erfarenheter.

View Event →
Marknadsföring - Hur tillämpas lagstiftningen?
Nov
21
9:00 AM09:00

Marknadsföring - Hur tillämpas lagstiftningen?

Välkommen till KTF Utbildnings högintressanta heldag om marknadsföring. Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om hur marknadsföringslagen tillämpas i praktiken. Att felaktiga eller överdrivna reklampåståenden kan få marknadsrättsliga konsekvenser vet nog de flesta. Men att bristfälliga säkerhetsdatablad och felaktig produktmärkning också kan vara grund för marknadsrättslig prövning enligt lagstridighetsprincipen är nog inte lika känt.

View Event →
Certified Food Service Professional
Nov
13
to Nov 14

Certified Food Service Professional

BFS arrangerar CFSP-utbildning den 13-14 november 2017.  Certified Food Service Professional (CFSP) är den internationella utbildningen med certifierad examen för dig som arbetar inom storköksbranschen. Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) arrangerar CFSP-utbildningen i Sverige. Nästa kurstillfälle blir den 13-14 november 2017.

View Event →
Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet
Nov
7
9:00 AM09:00

Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

 • Uppsala Universitet, Universitetshuset, Klockporten Sal X (map)
 • Google Calendar ICS

Välkommen till en innehållsrik konferens om risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet. Årligen matförgiftas över en halv miljon människor i Sverige, många gånger helt i onödan. Vilket kräver ständig uppdatering av kunskaperna. Det nationella nätverket i livsmedelsmikrobiologi inbjuder till en heldag i universitetsmiljö med intressanta föreläsningar och förhoppningsvis givande diskussioner.

View Event →
CLP i praktiken
Oct
5
9:00 AM09:00

CLP i praktiken

Sedan den 1 juni i år måste alla kemiska produkter klassificeras, märkas och förpackas enligt EU-förordningen CLP. Den här praktiska heldagsutbildningen fokuserar på hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas enligt CLP. Förmiddagen ägnas åt en genomgång av hur CLP är uppbyggd samt de tre olika farotyperna; Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror. På eftermiddagen får kursdeltagarna praktiskt öva sig på att klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter.

View Event →
Frukostseminarium – COOPs ”Ekoeffekten” fälld i domstol
Sep
7
8:00 AM08:00

Frukostseminarium – COOPs ”Ekoeffekten” fälld i domstol

 • Styrelserummet, Näringslivets hus (map)
 • Google Calendar ICS

Svenskt Växtskydd vann full framgång i den rättsliga processen mot Coop Sverige AB. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Coop Sverige AB vid vite om 1 000 000 kr att vid marknadsföring av livsmedel påstå att ekologiska livsmedel är bättre och medför färre risker än konventionellt odlade livsmedel. Med anledning av detta hälsar KTF Utbildning välkomna till ett frukostseminarium som förklarar de kommersiella, juridiska och vetenskapliga bevekelsegrunderna av den nu avslutade rättsliga tvisten.

View Event →
Inbjudan till BFS årsmöte 31 maj 2017
May
31
1:00 PM13:00

Inbjudan till BFS årsmöte 31 maj 2017

Se fram emot en givande eftermiddag med information om den nya YH-utbildningen av servicetekniker för storköksmaskiner samt rundvandring i utbildningslokalerna och möte med den första årskullen studenter. Även information, frågor och svar om den nya elektronikskatten som träder ikraft i sommar kommer att diskuteras. Under det formella årsmötet kommer aktuell information om BFS arbete att tas upp. Dagen avslutas med en middag på Público.

View Event →