Back to All Events

SDB och exponerings-scenarier

  • Näringslivets hus Storgatan 19 11451 Stockholm (map)

Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier

Kursen syftar till att ge en orientering om:

  • hur CLP-lagstiftningen påverkar säkerhetsdatabladens utformning
  • vilka skyldigheter som finns vid mottagande av ett exponeringsscenario
  • vilken information som måste föras vidare samt exemplifiera hur detta kan göras på ett smidigt sätt

Förmiddagen handlar om hur säkerhetsdatabladen måste uppdateras för att överensstämma med CLP-förordningen. Alla 16 avsnitt i säkerhetsdatabladet gås igenom med exempel på vilken på information som förväntas återfinnas under respektive avsnitt. Fokus kommer att ligga på märkningsanvisningarna i avsnitt 2 och klassificeringen i avsnitt 3.

Eftermiddagen ägnas åt exponeringsscenarier. Exponeringsscenarier är ny information om hur kemiska ämnen ska hanteras säkert. De tas fram av tillverkare och importörer som en del av registreringsunderlaget, som enligt Reach-lagstiftningen ska lämnas till ECHA. Tillverkare av kemiska produkter har en skyldighet att veta vilken information som är relevant för den egna produktionen och vilken information som ska föras vidare till kunder. Tillverkare av kosmetiska produkter som har egen produktion berörs också i fråga om arbetsmiljö.

Kursen vänder sig framförallt till teknisk personal som arbetar med säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier men även till andra intressenter. 


Utbildningsprogram


Anmälan & Avgifter

Heldag:  4500 kr för medlemmar, 5500 kr för icke medlemmar

Halvdag: 2900 kr för medlemmar, 3500 kr för icke medlemmar

Sista anmälningsdag är torsdag den 19 november. Anmäl dig och en kollega redan idag via anmälningsformuläret nedan. Ange om du vill delta hela dagen eller om din anmälan avser antingen förmiddag eller eftermiddag.


Föreläsare

Emma Jansson, Scientific Officer, KTF

Emma Jansson, Scientific Officer, KTF

Jennie Andersson, Toxikolog, Toxintelligence

Jennie Andersson, Toxikolog, Toxintelligence

Pär Svahnberg, Kemist, Toxintelligence

Pär Svahnberg, Kemist, Toxintelligence


Tid & Plats

26 november 2015 kl 9.00 - 16.00

Merkurius, Näringslivets Hus

Välkommen till Näringslivets Hus

Välkommen till Näringslivets Hus

Konferenslunch ingår

Konferenslunch ingår


ÖVRIGT

Kursintyg utfärdas till deltagarna.

Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid för få deltagare vid anmälningstidens slut eller vid fulltecknad kurs, förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen respektive att få återkomma med nytt kurstillfälle.