Back to All Events

Biocidseminarium

  • Näringslivets Hus Storgatan 19 114 51 Stockholm (map)

Biocidseminarium

Kansliets branschföreningar arrangerar i samarbete med IKEM och Kemikalieinspektionen ett biocidseminarium i Näringslivets Hus den 4 november. Planeringen av seminariet pågår, men det kommer att ta upp godkännandeprocessen, letter of access, biocidproduktfamilj, artikel 95 och in situ-genererade biocider. Konkurrensaspekter kring samarbete mellan företag i branschen kommer också att diskuteras. Föredragshållare är bland annat Kemikalieinspektionen och advokat Bobby Arash från von lode advokat.

Programmet är ännu preliminärt men följande punkter kommer att finnas med:

  • Biocidförordningen – kort introduktion
  • Godkännandeprocessen, nationellt och unionsgodkännande
  • Biocidproduktfamilj
  • Artikel 95
  • In-situ genererade biocider, vad gäller
  • Hur erhåller man Letter of Access (LoA)

Tid & Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm den 4 november klockan 9.00 – 15.00

Seminariet genomförs i samverkan mellan IKEM, Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, KTF,Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening, Lim,  branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien, IIH, Sveriges Färgfabrikanters Förening, Sveff.


Anmälan & Avgifter

För medlemmar i någon av branschorganisationerna är deltagaravgiften 995 SEK (exklusive moms) och för ”icke medlemmar” är avgiften 1.295 SEK (exklusive moms). Eftersom antalet platser är begränsat har medlemsföretag förtur. Sista anmälningsdag är 15 oktober.

Anmälan sker via IKEMs hemsida, där du även finner mer information om seminariet.