Back to All Events

Allmän färgutbildning - ALFU


 • Styrelserummet, Näringslivets hus Storgatan 19 114 51, Stockholm Sweden (map)

Allmän färgutbildning - ALFU

Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har tagit över den allmänna färgutbildningen från STF Ingenjörsutbildning. Denna innehållsrika introduktionsutbildning har genomgått en total uppdatering under 2018 och ges nu för första gången i ny tappning.  KTF Utbildning hälsar alla intressenter i färgbranschen välkomna till denna högintressanta tvådagarsutbildning.

Vi omges av målade och lackerade föremål och ställer olika krav på hur ytorna på husväggar, möbler, bilar, kylskåp, stålbroar, hålslag osv ska se ut och vad de ska tåla. Denna kurs ger en grundlig insikt i vad som är betydelsefullt för att uppnå önskade ytbeläggningsegenskaper. Dessutom ges information om hur onödiga reklamationer kan undvikas genom att förstå olika färgtypers uppbyggnad. Utbildningen belyser även hur olika underlag påverkar förbehandlingen, appliceringen och torkningen av färg.

Kursen inkluderar följande moment:

 • Populärvetenskaplig introduktion till kemins, toxikologins och färgens värld

 • Färgens beståndsdelar – bindemedel, pigment, tillsatsmedel och lösningsmedel

 • Färgformulering – PVK, grundfärg, täckfärg, reologi, kompatibilitet

 • Färgutveckling – provningsmetoder, accelererad åldring, färganalys

 • Färgproduktion – dispergering, färdigställning, fyllning och kvalitetskontroll

 • Underlag – trä, metall och plast, rengöring och förbehandling

 • Applikationsmetoder - från penselmålning till sprutning

 • Torkningsmetoder – från lufttorkning till forcerad torkning, filmbildning

 • Färgfel, defekter och reklamationshantering

 • Kulörmätning och kulörbeteckning – öga, spektrofotometer, metameri, NCS

 • Hälsa, miljö och säkerhet – Farokommunikation, säkerhetsdatablad och arbetsmiljö

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som vill få ökade kunskaper om färg och dess innehåll och egenskaper. Kursen ställer inga krav på förkunskaper inom kemi och lämpar sig för fält tekniker, säljare, inköpare, ekonomer och beslutsfattare inom färgbranschen.  Deltagarna ska efter utbildningen känna sig bekväma med att hantera alla grundläggande frågor som rör färg.

Föreläsare

Peter Weissenborn Kemist NBP Labs

Peter Weissenborn
Kemist
NBP Labs

Mats Nilsson Färgtekniker Mats Nilsson Färgteknik

Mats Nilsson
Färgtekniker
Mats Nilsson Färgteknik

Pär Svahnberg Kemist Toxintelligence

Pär Svahnberg
Kemist
Toxintelligence

Klas Esbo Materialkemist Toxintelligence

Klas Esbo
Materialkemist
Toxintelligence

Pris

Heldag: 7400 SEK för medlemmar, 8900 SEK för övriga företag

Priserna är angivna per person exkl. moms. Lunch, kaffe, middag och utbildningsmaterial ingår.

Anmälan sker via formuläret nedan senast tisdagen den 13 november 2018.
Anmälan är bindande, vid återbud eller uteblivit deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen respektive att få återkomma med nytt utbildningstillfälle.

Tid & Plats

Torsdagen 29 november 2018 kl. 9.00 – 16.30, Rum: Styrelserummet
Fredagen 30 november 2018 kl. 9.00 – 16.15, Rum: Venus

Näringslivets hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)