Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

19 Storgatan
Stockholm, Stockholms län, 11451
Sweden

Ktfutbildning.se är en utbildningsplattform för utbildningar som ges av KTF, Sveff, Lim, IIH, Svenskt växtskydd och BFS. Här samlas all information om de kurser som erbjuds inom kemi och toxikologi samt mer branschspecifika ämnen som kosmetika, färg, lack, lim, industriell hygien, växtskydd och storköksutrustning.

Anmälan, bedömning och märkning av kosmetiska produkter

Aktuella event

Back to All Events

Anmälan, bedömning och märkning av kosmetiska produkter

  • Venus, Näringslivets hus 19 Storgatan Stockholm, Stockholms län, 114 51 Sweden (map)

Kosmetikaförordningen omfattar alla aktörer som verkar på den europeiska kosmetikamarknaden och innehåller detaljerade regler om produktmärkning, säkerhetsbedömning och dokumentationskrav. Många upplever att lagstiftningen ger upphov till fler frågor än svar.

KTF Utbildning anordnar därför en informativ och intressant halvdagsutbildning som innehåller en genomgång av kosmetikaförordningens uppbyggnad och innehåll. Särskilt fokus läggs på nedanstående punkter:

  • Dokumentationskrav
  • Produktanmälan
  • Ansvarsfördelning
  • Säkerhetsbedömning
  • Produktmärkning

Denna halvdagsutbildning kan med fördel kombineras med halvdagsutbildningen om god tillverkningssed (GMP) för kosmetiska produkter enligt ISO 22716 som ges på eftermiddagen.

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare, underleverantörer och andra intressenter som är relativt nya i kosmetikabranschen och vill veta vilka krav lagstiftningen ställer. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna förstå vad som krävs för att uppfylla kosmetikalagstiftningens krav avseende produktinformation, säkerhetsbedömning och produktmärkning.

Föreläsare

Hanna Lassus Expertkonsult kosmetika Dermatox

Hanna Lassus

Expertkonsult kosmetika

Dermatox

Peter Jansson Sakkunnig KoHF

Peter Jansson

Sakkunnig

KoHF

Pris

Halvdag: 2500 SEK för medlemsföretag, 3000 SEK för övriga företag

Priserna är angivna exkl moms. Utbildningsmaterial och kaffe ingår.

För de som väljer att gå även GMP-kursen på eftermiddagen ingår även lunch. Pris för både för- och eftermiddag: 4500 SEK för medlemsföretag, 5500 SEK för övriga företag. Priserna är angivna exkl moms.

Vid anmälan före 21 december ges 20% i rabatt på anmälningsavgiften.

Tid & Plats

Venus, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Torsdag 18 januari 2016 kl. 9.00– 12.00

Övrigt

Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast fredagen den 12 januari 2018. Den som även vill gå eftermiddagsutbildningen om GMP för kosmetika måste fylla i två anmälningsformulär, ett för respektive utbildning.

Anmälan är bindande. Vid återbud eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen respektive att få återkomma med nytt utbildningstillfälle.

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se.