Back to All Events

Hormon-störande ämnen - äntligen en definition?

 • Merkurius, Näringslivets Hus Storgatan 19 114 51 Stockholm (map)

Hormonstörande ämnen - äntligen en definition?

EU-kommissionen presenterade den 15 juni vetenskapliga kriterier för att kunna identifiera hormonstörande ämnen. De föreslagna kriterierna grundar sig på världshälsoorganisationens (WHO) allmänt erkända definition.

Ett hormonstörande ämne är ett exogent ämne eller blandning som påverkar funktionen av ett hormonsystem vilket i sin tur leder till en negativ effekt i en intakt organism eller dess avkomma.
— WHO:s definition av ett hormonstörande ämne (fritt översatt)

Exogent betyder att ämnet inte är kroppseget, att det kommer utifrån, medan ett endogent ämne är ett sådant som finns naturligt i människokroppen.

Kriterieförslaget har fått kritik från olika håll och det råder delade meningar även i forskarvärlden. Kemikalieinspektionen uttrycker en oro för att förslaget inte säkerställer en hög skyddsnivå för människa och miljö och ser begränsade möjligheter till förebyggande arbete. Kemiindustrin å andra sidan anser att det är olyckligt att förslaget endast tar hänsyn till ett ämnes inneboende egenskaper utan att beakta dess potens. Industrin uppskattar dock att förslaget innehåller krav på att en skadlig effekt ska kunna påvisas innan klassificering sker. 

Vilka konsekvenser får kriterieförslaget för tillverkare, importörer, distributörer och myndigheter? Vad är forskarvärlden oense om? Vilka ytterligare åtgärder eller initiativ är önskvärda i framtiden? Blir man verkligen hormonstörd av livsmedel, dricksvatten och kosmetika?  

Välkommen att ta del av flera intressanta anföranden följt av en paneldebatt som kommer att skingra dimman i denna komplexa fråga.

Föreläsare

Pär Svahnberg,  Doktor i organisk kemi, Toxintelligence

Pär Svahnberg,  Doktor i organisk kemi, Toxintelligence

Ing-Marie Olsson Ressner, VMD, Enhetschef, Kemikalieinspektionen

Ing-Marie Olsson Ressner, VMD, Enhetschef, Kemikalieinspektionen

Anneli Widenfalk, Toxikolog och riskvärderare, Livsmedelsverket

Anneli Widenfalk, Toxikolog och riskvärderare, Livsmedelsverket

Sussi Wetterlin, VD, BASTA

Sussi Wetterlin, VD, BASTA

Innehåll

 • Anföranden från Toxintelligence, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och BASTA 
 • Paneldebatt där fokus läggs på följande ämnen:
  • Vilka konsekvenser får kriterieförslaget för tillverkare, importörer, distributörer och myndigheter?
  • Vad är forskarvärlden oense om?
  • Vilka ytterligare åtgärder eller initiativ är önskvärda i framtiden?
  • Blir man verkligen hormonstörd av livsmedel, dricksvatten och kosmetika?

Moderator – Olof Holmer, VD KTF

TID & PLATS

Onsdag den 19 oktober 2016 kl 13.00 - 15.30

Merkurius, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

ANMÄLAN OCH AVGIFTER

Halvdag: 2500 SEK för medlemsföretag, 3000 SEK för övriga företag. Journalister gratis.

Priserna är angivna per person exkl moms. Kaffe ingår.

Anmälan sker senast onsdag den 5 oktober 2016. Vid anmälan före 19 september ges 20% i rabatt på anmälningsavgiften. Anmälan är bindande.

ÖVRIG INFORMATION

Anmälan är bindande. Vid återbud eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknat seminarium eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in seminariet resp. att få återkomma med nytt tillfälle.

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se.

Earlier Event: October 6
Tillverka kosmetika utan att tveka