Back to All Events

Tillverka kosmetika utan att tveka

  • Saturnus, Näringslivets Hus Storgatan 19 114 51 Stockholm Sweden (map)

Tillverka kosmetika utan att tveka - utbildning om aktuella regler inom tillverkning, innehåll och märkning

Kosmetikaförordningen omfattar alla aktörer i den europeiska kosmetikabranschen. En genomläsning av lagstiftningen ger ofta upphov till en rad frågor: Vad är det egentligen som gäller min verksamhet? Finns det någon praxis? Måste vi investera i en helt ny anläggning för att uppfylla de krav som ställs?

KTF Utbildning anordnar därför en informativ och intressant heldagsutbildning där förmiddagen ägnas åt en översiktlig genomgång av kosmetikaförordningens uppbyggnad och innehåll. Vilka krav finns på produktinformation och produktanmälan och vem ansvarar för vad? Särskilt fokus kommer att läggas på reglerna om produktmärkning samt vilka krav en säkerhetsbedömning av en kosmetisk produkt måste uppfylla.

Eftermiddagen ägnas åt innehållet i ISO-standarden 22716: Cosmetics – Good Manufacturing Practice (GMP). GMP brukar översättas till ”god tillverkningssed” på svenska. I kosmetikaförordningens artikel 8 framgår att kosmetiska produkter ska tillverkas i överensstämmelse med god tillverkningssed för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa. Det smidigaste sättet att uppfylla det kravet är att produktionen är anpassad efter ISO-standarden. Vi går igenom och förklarar standardens innehåll samt ger tips på hur standarden implementeras i praktiken.

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare, underleverantörer och andra intressenter i kosmetikabranschen. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna förstå vad som krävs för att uppfylla kosmetikalagstiftningens krav avseende produktinformation, märkning, säkerhetsbedömning samt god tillverkningskvalitet.

FÖRELÄSARE

Jennie Andersson, Toxikolog, Toxintelligence

Jennie Andersson, Toxikolog, Toxintelligence

Pär Svahnberg, Kemist, Toxintelligence

Pär Svahnberg, Kemist, Toxintelligence

Hanna Lassus, Expertkonsult kosmetika, Dermatox

Hanna Lassus, Expertkonsult kosmetika, Dermatox

INNEHÅLL

  • Kosmetikaförordningens uppbyggnad och innehåll
  • Genomgång av märkningsregler och säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter
  • Introduktion till GMP för kosmetika
  • Fördjupning i ISO-standarden 22716 om GMP för kosmetika

TID & PLATS

Torsdag 6 oktober 2016 kl 9.00 - 16.00

Saturnus, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

ANMÄLAN OCH AVGIFTER

Heldag: 4500 SEK för medlemsföretag, 5500 SEK för övriga företag

Halvdag: 2500 SEK för medlemsföretag, 3000 SEK för övriga företag

Priserna är angivna per person exkl moms. Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår.

Anmälan sker senast torsdag 22 september 2016. Vid anmälan före 6 september ges 20% i rabatt på anmälningsavgiften. Anmälan är bindande.

ÖVRIG INFORMATION

Utbildningsintyg utfärdas till deltagarna.

Anmälan är bindande. Vid återbud eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen resp. att få återkomma med nytt kurstillfälle.

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se.