Back to All Events

CLP i praktiken

  • Venus, Näringslivets hus Storgatan 19 Stockholm, Stockholms län, 114 51 Sweden (map)

Sedan den 1 juni i år måste alla kemiska produkter klassificeras, märkas och förpackas enligt EU-förordningen CLP. Den här praktiska heldagsutbildningen fokuserar på hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas enligt CLP. Förmiddagen ägnas åt en genomgång av hur CLP är uppbyggd samt de tre olika farotyperna; Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror. På eftermiddagen får kursdeltagarna praktiskt öva sig på att klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter. Ett axplock av kursinnehållet framgår av punkterna nedan:

  • Tre olika farotyper: Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror
  • Tre olika exponeringsvägar: oralt, dermalt och via andningsvägarna
  • Märkningens beståndsdelar: Faropiktogram, Signalord, Faroangivelse(r) och Skyddsangivelse(r)
  • Fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror – Definitioner, klassificeringskriterier och farokommunikation
  • Genomgång av särskilda regler för märkning och förpackning av vissa ämnen och blandningar, såsom EUH-fraser, barnskyddande förslutning och taktil varningsmärkning
  • Förklaring av viktiga begrepp som expertbedömning, överbryggningsprinciper, read across, särskilda koncentrationsgränser, Acute Toxicity Estimate (ATE) och M-faktorer
  • CLP Bilaga VI – Harmoniserad klassificering och märkning av vissa farliga ämnen

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare med flera års branscherfarenhet som praktiskt vill lära sig att klassificera och utforma märkningsanvisningar för kemiska produkter enligt CLP. Grundläggande kännedom om CLP och produktmärkning är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig hela innehållet i denna utbildning.

Föreläsare

Pär Svahnberg  Kemidoktor, Toxintelligence

Pär Svahnberg

Kemidoktor, Toxintelligence

Jennie Andersson  ERT Toxikolog, Toxintelligence

Jennie Andersson

ERT Toxikolog, Toxintelligence

Tid & Plats

Venus, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Torsdagen 5 oktober 2017 kl. 9.00 – 16.30

Pris

Heldag: 4500 SEK för medlemmar, 5500 SEK för övriga företag

Priserna är angivna per person exkl. moms. Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår.

Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast torsdagen den 21 september 2017. Anmälan är obligatorisk och bindande men det går bra att utse en ersättare vid förhinder.

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se.

Mer information finns på www.ktfutbildning.se