Back to All Events

Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

  • Uppsala Universitet, Universitetshuset, Klockporten Sal X Biskopsgatan 3 Uppsala Sweden (map)

Konferens om risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

Årligen matförgiftas över en halv miljon människor i Sverige, många gånger helt i onödan. Nya råvaror, nya processer, förändrade matvanor samt en allt större andel åldrande befolkning ger nya nischer för patogena mikroorganismer. Detta kräver ständig uppdatering av kunskaperna. Vårt nationella nätverk i livsmedelsmikrobiologi inbjuder till en heldag i universitetsmiljö med intressanta föreläsningar och förhoppningsvis givande diskussioner. 

Eventet vänder sig till livsmedelsinspektörer, lärare, kostchefer, länsveterinärer, smittskyddsläkare, inköpsansvarig, livsmedelsproducenter, politiker, och andra intressenter.

Arrangörer

Nationellt nätverk inom utbildning i livsmedelsmikrobiologi i samarbete med KTF - Kemisk Tekniska Företagen.

Tid & plats

Tisdag den 7 november 2017 kl. 9.00 - 16.30

Uppsala Universitet, Universitetshuset, Klockporten sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala

Anmälan och avgifter

Anmälan sker senast måndagen den 31 oktober 2017 via anmälningsformuläret nedan. Anmälan är bindande.

Avgift för deltagande: 2000 SEK exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.

Övrigt

Anmälan är bindande. Vid återbud eller uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 

Vid fulltecknad event eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in konferensen resp. att få återkomma med nytt tillfälle. 

Frågor och funderingar angående konferensen mailas till anna.blucher@lnu.se

Frågor och funderingar angående anmälan mailas till ktfutbildning@ktf.se

Earlier Event: October 5
CLP i praktiken
Later Event: November 13
Certified Food Service Professional