Back to All Events

Tillverkning av kosmetika i enlighet med ISO-standard 22716

  • Styrelserummet, Näringslivets hus Storgatan 19 114 51, Stockholm Sweden (map)

Tillverkning av kosmetika i enlighet med ISO-standard 22716

I kosmetikaförordningens artikel 8 framgår att kosmetiska produkter ska tillverkas i överensstämmelse med god tillverkningssed för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa. Det smidigaste sättet att uppfylla lagstiftningens krav är att anpassa produktionen efter ISO-standard 22716 som är en vägledning om god tillverkningssed för kosmetiska produkter. God tillverkningssed är en översättning av Good Manufacturing Practice som brukar förkortas GMP.

Utbildningen består av en genomgång av standardens innehåll samt praktiska implementeringstips. Särskilt fokus läggs på nedanstående punkter:

  • Definitioner och grundläggande begrepp
  • Personal
  • Faciliteter och utrustning
  • Råvaror och förpackningsmaterial
  • Produktion
  • Kvalitetskontroll och dokumentation
  • Paragon Nordic: Tips och praktiska erfarenheter från tillverkning av kosmetiska produkter

Denna halvdagsutbildning kan med fördel kombineras med halvdagsutbildningen om kosmetikaförordningen som ges på förmiddagen.

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare, underleverantörer och andra intressenter som är relativt nya i kosmetikabranschen. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna förstå vad som krävs för att uppfylla kosmetikalagstiftningens krav avseende tillverkningskvalitet.

Föreläsare

Peter Jansson                                        Rådgivning om lagstiftning och tekniska frågor om kosmetiska produkter                KoHF  

Peter Jansson                                       Rådgivning om lagstiftning och tekniska frågor om kosmetiska produkter                KoHF  

Jennie Andersson                                            ERT Toxikolog                                              Toxintelligence

Jennie Andersson                                           ERT Toxikolog                                              Toxintelligence

Lars Blak                                                           VD                                                              Paragon Nordic        

Lars Blak                                                          VD                                                              Paragon Nordic        

Pär Svahnberg                                                     Doktor i organisk kemi                Toxintelligence

Pär Svahnberg                                                    Doktor i organisk kemi                Toxintelligence

Pris

Halvdag: 975 SEK för medlemsföretag, 1200 SEK för övriga företag

Priserna är angivna exkl moms. Utbildningsmaterial och kaffe ingår.

Anmälan sker via formuläret senast onsdagen den 18 april 2018.

Den som även vill gå förmiddagsutbildningen om kosmetikaförordningen måste fylla i två anmälningsformulär, ett för respektive utbildning, då ingår även lunch. Pris för både för- och eftermiddag: 1950 SEK för medlemsföretag, 2400 SEK för övriga företag. Priserna är angivna exkl moms.

Vid anmälan före 20 mars ges 20% i rabatt på anmälningsavgiften.

Anmälan är bindande. Vid återbud eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen respektive att få återkomma med nytt utbildningstillfälle.

Tid & Plats

Venus, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Fredag 20 april 2018 kl. 13.00– 17.00

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se.