Back to All Events

Frukostseminarium - Bryter e-handeln mot lagen?

  • Näringslivets hus, Styrelserummet Storgatan 19 Stockholm, 114 51 Sweden (map)

Lagstiftningen om transport av farligt gods omfattar alla som professionellt avsänder farligt gods. Har E-handeln koll på detta? För att ta reda på det har KTF Utbildning låtit beställa farligt gods från flera stora E-handelsföretag och därefter granskat emballagens märkning och etikettering.

Resultatet av denna undersökning kommer att presenteras under frukostseminariet där även DHLs säkerhetsrådgivare och polisens främsta expert på området medverkar.

Ur innehållet

  • Hur ska farligt gods märkas och etiketteras?
  • Allt fler handlar på nätet – uppfyller E-handeln transportlagstiftningens krav?
  • Hur hanterar DHL farligt gods?
  • Farligt gods-hantering ur ett arbetsmiljö- respektive konkurrensperspektiv
  • Polisens tillsynsverksamhet – inriktning och omfattning
  • Vilken påföljd får ett brott mot märkningsreglerna?

Vi vänder oss i första hand till aktörer inom E-handeln men övriga intressenter och journalister är naturligtvis också varmt välkomna.

Föreläsare

Pär Svahnberg                     Säkerhetsrådgivare            SVEFF/Toxintelligence

Pär Svahnberg                    Säkerhetsrådgivare            SVEFF/Toxintelligence

Mats Brodin                         Manager DG Safety Advisor  DHL

Mats Brodin                        Manager DG Safety Advisor  DHL

Joacim Bengtson                 Gruppchef vid polisens enhet för yrkestrafik          Region Mitt

Joacim Bengtson                Gruppchef vid polisens enhet för yrkestrafik          Region Mitt

Viktig information

Pris

Seminariet är kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande tas en avgift på 1000 kr (exkl. moms) per person ut (ej för journalister). Det går bra att utse ersättare vid förhinder. Frukost ingår.

Tid & Plats

Styrelserummet, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Fredag 4 Maj 2018 kl. 8.00 – 9.30

Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast onsdagen den 2 maj 2018. Anmälan är obligatorisk och bindande.

Vid fulltecknat seminarium eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in seminariet resp. att få återkomma med nytt tillfälle.

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se

Mer information finns på www.ktfutbildning.se