Back to All Events

Övergripande kurs om Kemikalielagstiftning

 • Saturnus, Näringslivets hus Storgatan 19 114 51, Stockholm Sweden (map)

Övergripande kurs om Kemikalielagstiftning

Kemiska produkter är noggrant reglerade i många olika lagstiftningar. KTF Utbildning anordnar därför en heldagsutbildning om kemikalielagstiftning riktad till alla som är verksamma inom någon av de kemisk tekniska branscherna. Utbildningen ger en god överblick över innehållet i de viktigaste lagstiftningarna samt vilka krav som ställs på den som tillverkar kemiska produkter.

Utbildningens innehåll:

 • Introduktion till kemikalielagstiftningen

 • Översiktlig genomgång av REACH-förordningen

 • Vilken information ska finnas i ett säkerhetsdatablad?

 • Vad är ett exponeringsscenario (ES)?

 • Kemiska arbetsmiljörisker – vad gäller på din arbetsplats?

 • CLP-förordningen – klassificering, märkning och förpackning

 • Den nya märkningskoden för kemiska produkter (UFI-kod)

 • Produktregistret och registrering av nanomaterial

 • Avfall – Hur klassificeras avfall? Vad är farligt avfall?

 • Transport av Farligt Gods-lagstiftningen – vad omfattas?

För vem?

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare, underleverantörer och andra intressenter inom de kemisk tekniska branscherna. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren ha god övergripande kunskap om vilka lagstiftningar som gäller och vilka krav som ställs på den som producerar och sätter kemiska produkter på den svenska marknaden.

Föreläsare

Anna Melvås Projektledare KTF

Anna Melvås
Projektledare
KTF

Pär Svahnberg Kemidoktor Toxintelligence

Pär Svahnberg
Kemidoktor
Toxintelligence

Emma Jansson Projektledare KTF

Emma Jansson
Projektledare
KTF

John Lotoft Avfallsenheten Natuvårdsverket

John Lotoft
Avfallsenheten
Natuvårdsverket

Pris

Specialerbjudande: 1 900 SEK för medlemsföretag, 2 400 SEK för övriga företag
Priserna är angivna exkl moms. Utbildningsmaterial, kaffe och lunch ingår.

Endast ett fåtal platser kvar! Se till att anmäl er via formuläret nedan senast den 14e november 2018.
Anmälan är bindande, vid återbud eller uteblivit deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen respektive att få återkomma med nytt utbildningstillfälle.

Tid & Plats

Onsdag 21 november 2018 kl. 09.00 – 16.30, Rum: Saturnus

Näringslivets hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)