Back to All Events

Transport av farligt gods på sjö - IMDG Code Book 2014 Ed


 • Annexet, plan 3, Näringslivets Hus Storgatan 19 114 51 Stockholm (map)

OBS! UTBILDNINGEN ÄR INSTÄLLD.

 

BRANSCHANPASSAD UTBILDNING

TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ SJÖ - IMDG Code Book 2014 Edition

Kansliet inbjuder till en kurs i regelverket för sjötransport av farligt gods, IMDG Code Book. Regelverket gäller fr.o.m. 2016-01-01. Syftet med den här kursen är att deltagarna ska få kännedom om upplägget i regelverket för att självständigt kunna använda det.

I kursen ingår övningsuppgifter, som är anpassade till de problem våra medlemsföretag kan råka ut för i samband med sjötransporter – såväl farligt gods”fullt ut” som farligt gods som transporteras som begränsade mängder (limited quantities). Vi tar även upp de nya kraven enligt SOLAS (Safety Of Life At Sea) på verifierad vikt på containerlaster. Dessa börjar gälla 2016-07-01!

Behöver våra anställda utbildning?

Alla regelverk säger att personal som i sitt arbete deltar i transport av farligt gods måste vara utbildad. Företaget ska spara kopior av utbildningsintygen. Det kan vara företagsledning, miljöansvariga, klassificeringsansvariga, inköpare, de som fyller, märker och etiketterar, de som lossar/lastar, distribuerar, de som ansvarar för att utfärda frakthandlingar m.m.

FÖRELÄSARE

Håkan Järvelid, Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, Sveff

Håkan Järvelid, Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, Sveff

 

INNEHÅLL

Vid denna genomgång av regelverken kommer vi särskilt att lägga vikt på frågor som rör:

 • Upplägget av regelverket
 • Allmänna villkor
 • FN-listorna i IMDG-koden och vad de föreskriver
 • Särbestämmelser / separationskrav
 • Frakthandlingar / stuvningsintyg
 • Märkning och etikettering / märkning av lastenheter (container och trailer)
 • Vattenförorenande ämnen (Marine Pollutant)
 • Begränsade mängder (limited quantities)
 • Vad gäller vid export / utförsel?
 • Lastning av enheter vid sjötransport

TID & PLATS

19-20 maj 2016

Torsdag 19 maj 10.00 - 17.00, Fredag 20 maj kl 09.00 - 15.00

Annexet, plan 3, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

ANMÄLAN OCH AVGIFTER

Anmälan sker enligt nedanstående formulär senast fredag den 29 april.

Deltagaravgift för båda dagarna: 6900 SEK för medlemsföretag, 8600 SEK för övriga företag

Utbildningsmaterial, för- och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna ingår. Priserna är angivna exkl moms.

ÖVRIG INFORMATION

Du som går kursen måste ha med dig regelverket IMDG Code (Amdt 37-14).

Kursintyg enligt kraven IMDG-koden utfärdas på genomgångna moment.

Kursansvarig är Håkan Järvelid, Sveff, av MSB godkänd säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Vid återbud tidigare än 1 vecka före kursstart debiteras 50% av kostnaden. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen resp. att få återkomma med nytt kurstillfälle.

Vid frågor, kontakta Håkan Järvelid på: hakan.jarvelid@ktf.se eller 073-679 56 39

UTBILDNINGSPRESENTATION I PDF

Earlier Event: May 17
Kemikalie-hantering
Later Event: October 6
Tillverka kosmetika utan att tveka