Back to All Events

Certified Food Service Professional


 • Näringslivets Hus Storgatan 19 114 51 Stockholm (map)

Certified Food Service Professional - Utbildning och examen för dig som arbetar inom storköksindustrin

Om utbildningen

Certified Food Service Professional (CFSP) är en internationell utbildning och examen som syftar till att öka kunskap och kompetens hos de som arbetar inom storköksindustrin. CFSP, som introducerades av North American Association of Food Equipment Manufacturers (NAFEM) i USA, har fått ett stort internationellt genomslag och finns nu i bland annat Storbritannien, Singapore, Australien och nu senast i Sverige. BFS (Branschföreningen för Storköksleverantörer) har, i samarbete med NAFEM och Catering Equipment Suppliers Association (CESA) i Storbritannien, startat detta utbildnings- och certifieringsprogram i Sverige. Målet är att öka kunskap, kompetens och professionalism för dig som arbetar inom storköksindustrin. CFSP-certifiering i Sverige är något som alla inom branschen har möjlighet att skaffa som bevis på sin kunskap, kompetens och professionalism.

Kursledare

Doug Fryett, CFSP

Innehåll

Utbildningen innehåller ämnen som till exempel den internationella storköksindustrin, livsmedelssäkerhet, beredning och tillagning, utrustning och maskiner samt utformning av storkök och restauranger.

För att certifiera dig krävs att du:

 • självständigt läser igenom och förstår kurskompendiet.
 • deltar i ett två dagars seminarium.
 • blir godkänd på en skriftlig examen.
 • visar kunskaper och erfarenheter av storköksbranschen.
 • visar personlig utveckling genom att deltaga i godkända utbildnings- och fortbildningsprogram.
 • uppvisar ett aktivt engagemang i branschen.

OBS! Endast du som individ kan certifieras, inte organisationer eller bolag.

Vem kan söka?

Denna utbildning passar dig som arbetar inom storköksindustrin, kanske inom något av följande områden:

 • försäljning och marknadsföring.
 • planering och utformning av storkök och restauranger.
 • storkökskonsulting.
 • upphandling.
 • ordermottagning.
 • konstruktion, teknik och service.
 • inköp, leverantörer och distributörer.
 • logistik.
 • produktion.
 • ledning.

De företag som har nytta av CFSP-programmet är tillverkare, distributörer, grossister, konsulter, cateringföretag och utbildare inom storkök, hotell och restaurang.

Tid & Plats

Måndag den 13 - tisdag den 14 november 2017, Näringslivets Hus, Stockholm

Anmälan & avgifter

Anmälan sker via formuläret nedan senast den 25 augusti 2017. OBS! Anmälan är bindande.

Avgift för BFS-medlemmar: 8 000 kr

Avgift för FCSI-medlemmar: 11 000 kr

Avgift för övriga: 14 000 kr

Övrig information

Skriftligt prov sker dag 2. Tre timmars provskrivning utan hjälpmedel.

Kursmaterial ”Storköksindustrin – en över blick” finns tillgängligt på svenska och kommer att skickas till kursdeltagarna i samband med anmälan till seminariet. Kursmaterialet är omfattande - 20 kapitel, ca 500 sidor. Ta god tid på dig för instudering inför seminariet! Ca 2 månader rekommenderas.

Doug Fryett talar engelska men presentationerna visas på svenska.

Klicka här för att komma till den svenska webbplatsen för CFSP, där finns bl.a. information om certifierade personer.

Vid frågor, kontakta Ulrika Flodberg på 08-783 82 42 eller ulrika.flodberg@ktf.se. För mer information se www.bfs.se.