Back to All Events

Kosmetika - märkning, marknadsföring och effektbevisning

  • Näringslivets Hus Storgatan 19 114 51 Stockholm (map)

Kosmetika - märkning, marknadsföring och effektbevisning

OBS! Kursen är fulltecknad!

Vad är egentligen en effekt? Får kosmetiska produkter ha effekter? Hur ska dessa effekter i så fall marknadsföras? Och vilka vetenskapliga bevis måste ligga till grund för de påstådda effekterna? Dessa och många andra frågor diskuteras på KTF Utbildnings dag om märkning, marknadsföring och effektbevisning av kosmetiska produkter.

Förmiddagen ägnas åt de regelverk, riktlinjer och praxis som styr hur kosmetiska produkter ska märkas. Vi tar även upp definitionen av kosmetiska produkter och närliggande produkttyper samt de snåriga gränsdragningarna mellan dem. Därefter väntar en genomgång av reglerna för marknadsföring. Vad säger lagstiftningen? Hur ser marknaden ut? Vilka förändringar är att vänta i framtiden? Sedan belyser vi hur viktigt det är att ha vetenskapligt stöd för sina produktpåståenden. Vad är egentligen en bra vetenskaplig bevisning? Vi diskuterar Cosmetic Europes rekommendationer avseende dermatologiska tester. Anti age-produkter och solskyddsprodukter tas upp som exempel på produkter med effekter som kräver vetenskaplig bevisning.

Dagen avslutas med en uppladdning inför Swedish Beauty & Cosmetics Awards, som går av stapeln samma kväll. Det gör vi genom att titta närmare på innehållet och förklara effekterna i några av 2015 års mest innovativa kosmetiska produkter. Självklart avslutar vi dagen för att i god tid hinna svida om till kvällens festligheter!

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare och andra intressenter som vill lära sig mer om märkning, marknadsföring och effektbevisning för sina produkter. Du kan även vara nybörjare när det gäller kosmetiska produkter.

Föreläsare

Jennie Andersson, Toxikolog, Toxintelligence

Jennie Andersson, Toxikolog, Toxintelligence

Pär Svahnberg, Kemist, Toxintelligence

Pär Svahnberg, Kemist, Toxintelligence

Hanna Lassus, Expertkonsult kosmetika, Dermatox

Hanna Lassus, Expertkonsult kosmetika, Dermatox

Innehåll

Denna inspirerande och innehållsrika dag behandlar bland annat följande innehåll:

  • Lagstiftning, regler och praxis kring märkning av kosmetiska produkter
  • Hur marknadsför du dina produkter rätt?
  • Vilken effektbevisning behövs för att göra vass marknadsföring?
  • När går claimsen över gränsen? Vi går igenom definitionen av kosmetika, medicinteknik och läkemedel samt gränsdragningarna däremellan
  • Vad är en bra vetenskaplig bevisning?
  • Krav på effektbevisning exemplifieras med solskyddsprodukter och anti-age-produkter
  • Dessutom kommer du att få en unik fördjupning i vetenskapen bakom effekten för innovativa produkter nominerade i Swedish Beauty & Cosmetics Awards

Tid & Plats

Torsdag 14 april 2016 kl 10.00-15.00

Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Anmälan och avgifter

Heldag: 4500 SEK för medlemsföretag, 5500 SEK för övriga företag

Halvdag (från kl 12.30): 2500 SEK för medlemsföretag, 3000 SEK för övriga företag

Priserna är angivna exkl moms. Journalister gratis.

Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår.

Anmälan sker senast torsdag 7 april 2016.

OBS! Kursen är fulltecknad!

Övrig information

Utbildningsintyg utfärdas till deltagarna.

Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen resp. att få återkomma med nytt kurstillfälle.

Vid frågor, kontakta: jennie.andersson@toxintelligence.se