Back to All Events

Transport av farligt gods på väg - ADR-S 2015


 • Annexet, plan 3, Näringslivets Hus Storgatan 19 114 51 Stockholm (map)

Branschanpassad utbildning

Transport av farligt gods på väg - ADR-S 2015 (MSBFS 2015:1)

Kansliet inbjuder till en fördjupningskurs i nya regelverket för transport av farligt gods på väg, ADR-S 2015 (MSBFS 2015:1). Syftet med den här kursen är att du ska få kännedom om upplägget i ADR-S och självständigt kunna hitta i det och använda det.

Regelverken kräver utbildning!

Regelverken föreskriver att personal som i sitt arbete deltar i transporterna av farligt gods ska ha utbildning / vara förtrogen med villkoren. (Det kan vara företagsledning, miljöansvariga, servicetekniker, klassificeringsansvariga, inköpare, de som fyller, märker och etiketterar, de som lossar/lastar, distribuerar eller transporterar, de som ansvarar för lager och frakthandlingar m.m.)

Den här kursen riktar sig bl.a. till dig som ansvarar för lager, skriver transporthandlingar, klassificerar, utför märkning, ansvarar för förpackningar, lastning/lossning av farligt gods. Du kan även vara nybörjare när det gäller att hantera farligt gods. Syftet är att du självständigt ska kunna hitta i det tjocka regelverket. Därför varvar vi utbildningen med övningsuppgifter.

Föreläsare

Håkan Järvelid, Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, Sveff

Håkan Järvelid, Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, Sveff

 

 

Innehåll

Vid denna genomgång av ADR-S kommer vi särskilt att lägga vikt på frågor som rör:

 • Upplägget av regelverket
 • Allmänna villkor
 • FN-listorna och vad de föreskriver
 • Lättnader som ibland kan utnyttjas
 • Särbestämmelser / separationskrav
 • Förpackningsinstruktionerna
 • Uppgifter i frakthandlingar / stuvningsintyg
 • Märkning och etikettering av kollin /märkning av lastenheter (container / trailer)
 • Tunnelrestriktioner / tunnelrestriktionskoder
 • Vattenförorenande ämnen (Marine Pollutant)
 • Vad gäller vid export / utförsel?
 • Lastning av enheter vid sjötransport
 • Bestämmelser för begränsade mängder (LQ)
 • Extra krav på sändningarna vid sjötransporter

Tid & Plats

12-13 maj 2016

Torsdag 12 maj 10.00 - 17.00, Fredag 13 maj kl 09.00 - 15.00

Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Anmälan och avgifter

Anmälan sker enligt nedanstående formulär senast fredag den 22 april.

Deltagaravgift för båda dagarna: 6900 SEK för medlemsföretag, 8600 SEK för övriga företag

Utbildningsmaterial, för- och eftermiddagskaffe samt lunch båda dagarna ingår. Priserna är angivna exkl moms.

ÖVRIG INFORMATION

Kursintyg enligt kraven i ADR-S kapitel 1.3 utfärdas på genomgångna moment.

Kursansvarig är Håkan Järvelid, Sveff, av MSB godkänd säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Vid återbud tidigare än 1 vecka före kursstart debiteras 50% av kostnaden. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen resp. att få återkomma med nytt kurstillfälle.

Vid frågor, kontakta Håkan Järvelid på: hakan.jarvelid@ktf.se eller 073-679 56 39

UTBILDNINGSPRESENTATION I PDF