Back to All Events

Kemikalie-hantering

  • Näringslivets Hus Storgatan 19 114 51 Stockholm (map)

Så hanterar du kemikalier smart och säkert

Alla som arbetar med kemikalier bör ha grundläggande kunskap om kemikaliehantering. Den här utbildningen ger dig en översiktlig genomgång av EU:s två stora kemikalieförordningar REACH och CLP, samt en beskrivning av hur de påverkar din verksamhet. Utbildningen ger även baskunskaper inom bland annat säker kemikaliehantering, säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier, transport av farligt gods, arbetsmiljörisker, farligt avfall och miljöledningssystem. Dessutom diskuterar vi substitution av farliga kemikalier och hur man kan resonera för att hitta lämpliga alternativ. Vi belyser också hur miljöledningssystem kan vara en del av det systematiska förbättringsarbetet avseende identifiering av kemikalierisker och implementering av förbättringsåtgärder.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i en verksamhet som hanterar kemikalier och därmed behöver grundläggande kunskaper inom kemikalielagstiftning. Du arbetar som t.ex. kemist, arbetsmiljöingenjör, produktionsansvarig, produktchef, skyddsombud, miljösamordnare, VD eller som nyckelperson inom kemi och miljö. Du kan också vara ny på jobbet och använda utbildningen som en bra introduktion.

Föreläsare

Pär Svahnberg, Kemist, Toxintelligence

Pär Svahnberg, Kemist, Toxintelligence

Jennie Andersson, Toxikolog, Toxintelligence

Jennie Andersson, Toxikolog, Toxintelligence

Innehåll

  • Grundläggande genomgång av kemikalieförordningarna REACH och CLP
  • Kemiska arbetsmiljörisker och hygieniska gränsvärden
  • Riskbedömning
  • Vad är säker kemikaliehantering?
  • Substitution – diskussion om hur man hittar lämpliga alternativ
  • Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier
  • Transport av farligt gods
  • Ledningssystem för miljö och kvalitet
  • Farligt avfall – Vad är det och hur ska det hanteras? 

Tid & Plats

Tisdag 17 maj kl 9.00 - 16.30

Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)

Anmälan & avgifter

4500 SEK för medlemsföretag, 5500 SEK för övriga företag

Priserna är angivna exkl. moms.

Utbildningsmaterial, konferenslunch och kaffe ingår.

Anmälan sker senast tisdag 10 maj.

Övrig information

Utbildningsintyg utfärdas till deltagarna.

Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen resp. att få återkomma med nytt kurstillfälle.

Vid frågor, kontakta: jennie.andersson@toxintelligence.se

Utbildningspresentation i PDF