Back to All Events

Diskussionsmöte om medicintekniska produkter

 • Näringslivets Hus Storgatan 19 114 51 Stockholm (map)

Medicintekniska produkter inom KoHF och IIH

Kom och diskutera behov och möjligheter den 20 mars!

KoHF och IIH har noterat att det finns ett ökat intresse för att klassa om vissa kosmetiska produkter till medicintekniska produkter i klass 1, detta bland annat för att kunna använda tydligare påståenden om produktfördelar på förpackningen och i annan marknadsföring. Varken KoHF eller IIH har tills nu givit någon service på detta område. Vi har dock förstått att en del medlemmar frågar efter det. Därför har vi tagit initiativ till detta möte för att vi på bästa sätt ska kunna förstå hur vi bör utveckla branschföreningarna.

Diskussionsmöte om medicintekniska produkter. När, var, hur och för vem?

 • Datum: måndag 20 mars
 • Plats: KTFs kansli, Annexet plan 3, rum 304/306. Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
 • Tid: 12:00 – 15:00. Vi börjar med lunch kl. 12.00
 • Mötet vänder sig till medlemmar i KoHF och IIH, som marknadsför eller funderar på att marknadsföra medicintekniska produkter klass 1.
 • Målet med mötet är att försöka ringa in hur branschföreningarna KoHF och IIH på bästa sätt kan erbjuda service till sina medlemmar inom den lagstiftning som rör medicintekniska produkter klass 1.
 • Anmälan: via formuläret nedan senast den 13 mars 2017.

Agenda måndagen den 20 mars kl. 12.00-15.00

 1. Lunch
 2. Välkomna! Olof Holmer, KTF, och Ulrika Flodberg, IIH
 3. De grundläggande skillnaderna mellan regelverken inom kosmetik och medicinteknik klass 1. Peter Jansson, KoHF
 4. Diskussion. Hur kan branschföreningarna hjälpa medlemmar med problem och utmaningar rörande medicintekniska produkter? Alla
 5. Övrigt. Alla
 6. Konklusion av dagen, nästa steg. Alla.

Bakgrund

Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF) samlar idag ett 150-tal medlemsföretag inom produkt- och lagområdena kosmetiska produkter och tvätt- och rengöringsprodukter för personlig hygien och hushållshygien. Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH) har ett 20-tal medlemsföretag inom produktområden för professionell hygien, rengöring och underhåll.

Vi vet att flera av er medlemmar också säljer medicintekniska produkter. En del av dessa produkter kan på marknaden och regulatoriskt hanteras antingen som kosmetiska eller medicintekniska produkter. Här pratar vi icke-invasiva blandningar av kemiska ämnen, och som återfinns i klass I om de är medicintekniska produkter.

KoHF respektive IIH har i kontakten med medlemmar noterat ett eventuellt behov av att i organiserad form kunna verka branschgemensamt för att avhandla frågor om lagstiftningen, så som gränsdragningsfrågor, produktinnehåll och märkning, på liknande sätt som vi gör idag inom KoHF och IIH för respektive produktområden.

Varmt välkomna hälsar

Ulrika Flodberg, IIH

Ulrika Flodberg, IIH

Olof Holmer, KTF

Olof Holmer, KTF

Peter Jansson, KoHF

Peter Jansson, KoHF