Back to All Events

Exponeringsscenario - introduktion via webinar

Exponeringsscenario - introduktion via webinar

Behöver du veta vad exponeringsscenarier (ES) är för något eller behöver du en uppfräschning om vad som gäller? KTF Utbildning håller en timmes webinar med utgångspunkt från praktiska exempel och tips på hur ni kan arbeta.

Exponeringsscenarier är en bilaga till säkerhetsdatablad för farliga ämnen och beskriver hur de kan användas säkert. Informationen om säker användning ska följa med i säkerhetsdatabladet för blandningar där ämnet ingår.

Ur programmet:

  • Vad är ett exponeringsscenario?
  • Hur kontrollerar och dokumenterar man efterlevnad av ett ES?
  • Vad gör jag om min eller mina kunders användning inte bedöms som säker enligt ES?
  • Vilken information från ES ska man vidarebefordra till sina kunder?
  • Vad är SWED och SUMI (Safe Use of Mixture Information)?
Emma Jansson                                     M. Sc. Miljövetenskap                    KTF, Kemisk Tekniska Företagen

Emma Jansson                                    M. Sc. Miljövetenskap                    KTF, Kemisk Tekniska Företagen

Emma Jansson kommer vara föredragshållare och arbetar sedan många år tillbaka på branschorganisationen Kemisk-Tekniska företagen, hon har hållit flera utbildningar inom området under de senaste åren.

”Våra medlemmar är företag som formulerar kemiska produkter som rengöringsmedel, färg, lim o dyl. Men denna grundkurs är även riktad till andra företag som på något sätt hanterar eller blir berörda av säkerhetsdatablad och tillhörande exponeringsscenarier.”

 

 

 

 

I kursen ingår presentationen i pdf med länkar till mer information samt en mall i excel som kan användas vid dokumentation av uppfyllelse.

Anmälan och avgifter

Anmälan sker senast torsdagen den 10 maj 2018 via anmälningsformuläret nedan. Anmälan är bindande. Vid förhinder går det bra att utse ersättare. 

995 SEK för medlemsföretag, 1800 SEK för övriga företag

Priserna är angivna per person exkl. moms. Utbildningsmaterial ingår.

Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen resp. att få återkomma med nytt utbildningstillfälle.

Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se