Back to All Events

Avfallshantering: Farligt avfall

  • Venus, Näringslivets hus Storgatan 19 114 51, Stockholm Sweden (map)

Avfallshantering: Farligt avfall

Avfall är ett oundvikligt resultat av tillverkning och användning av kemiska produkter. Hur detta avfall skall hanteras och klassificeras diskuteras kontinuerligt på nationellt såväl som inom EU. Den omfattande avfallslagstiftningen har gett upphov till olika tolkningar från olika parter avseende vad som skall klassificeras som farligt avfall.

KTF Utbildning anordnar därför en halvdagsutbildning om avfallshantering där Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och Fortum delar med sig av sina ståndpunkter och erfarenheter. 

Utbildningens innehåll

  • Genomgång av EUs avfallsdirektiv
  • Hur påverkar detta direktiv nationell lagstiftning?
  • Kriterier för vilket avfall som klassificeras som farligt
  • Hur vill FTI hantera förpackningar som innehåller rester av produkter?
  • Vilka förorenade förpackningar skall samlas in och vilka skall destrueras?

För vem?

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare, underleverantörer och andra intressenter inom produktområdena färg, lim, kosmetik, växtskydd, hygien och rengöring. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren ha god kunskap om vad som klassificeras som farligt avfall, hur man hanterar och klassificerar tomma förpackningar och hur dessa ska hanteras. 

Denna halvdagsutbildning kan med fördel kombineras med halvdagsutbildningen om det nya formatet för inrapportering av giftinformation som ges på förmiddagen.

Föreläsare

Anette Löhnn                                   Marknadschef                                                  FTI AB

Anette Löhnn                                  Marknadschef                                                  FTI AB

Martina Melander                                               Public Affairs Manager,                                Circular Economy                                                Fortum

Martina Melander                                              Public Affairs Manager,                                Circular Economy                                                Fortum

Pris

Halvdagsutbildning: 1500 SEK för medlemmar, 2000 SEK för övriga företag

Priserna är angivna exkl. moms. Utbildningsmaterial och kaffe ingår. 

För de som även väljer att gå på förmiddagsutbildningen om giftinformation ingår även lunch. Pris för både för - och eftermiddag: 2500 SEK för medlemmar, 3500 SEK för övriga företag. Priserna är angivna exkl. moms. 

Vid anmälan innan 30 april 2018 ges 20 % i rabatt på anmälningsavgiften.

Anmälan sker via formuläret nedan senast 24 maj 2018. Den som även vill gå förmiddagsutbildningen om giftinformation måste fylla i två anmälningsformulär, ett för respektive utbildning. 

Anmälan är bindande, vid återbud eller uteblivit deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.

Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen respektive att få återkomma med nytt utbildningstillfälle.

Tid & Plats

Torsdag 31 maj 2018 Kl. 13.00 - 16.15

Venus, Näringslivets hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)